Wegzeilen

Ik beroep mij op Gods naam en mijn eigen naam

Les 182 uit het werkboek van een cursus in wonderen

Gods naam is heilig, maar niet heiliger dan de jouwe. Je op Zijn naam te beroepen is slechts jouw eigen naam aanroepen. Een vader geeft zijn zoon zijn naam en identificeert aldus de zoon met zichzelf. Zijn broeders delen zijn naam en aldus zijn zij verenigd in een bond waartoe zij zich keren voor hen identiteit. Jouw Vaders naam herinnert jou aan wie jij bent, zelfs in een wereld die het niet weet; zelfs terwijl jij je het niet hebt herinnerd.

Gods naam kan niet zonder reactie worden gehoord, noch worden gezegd zonder een echo in de geest die jou roept om je te herinneren. Zeg Zijn naam en jij nodigt de engelen om de grond waarop jij staat te omringen en naar jou te zingen als zij hun vleugels uitspreiden om jou veilig te houden en jou te beschutten voor elke wereldse gedachte die zich aan jouw heiligheid zou opdringen.

Herhaal de naam van God en heel de wereld reageert door illusies neer te leggen. Elke droom die de wereld vooe lief houdt is ineens voorbij en waar deze leek te zijn vind jij een ster; een wonder van genade. De zieken verrijzen, geheeld van hen zieke gedachten. De blinden kunnen zien, de doven horen. Zij die verdrietig zijn werpen hun rouw af en de tranen van pijn worden gedroogd als blij gelach komt om de wereld te zegenen.

Herhaal de naam van God en kleine namen hebben hun betekenis verloren. Geen verleiding of het wordt een naamloos en ongewenst iets voor de naam van God. Herhaal Zijn naam en zie hoe eenvoudig jij de namen van alle goden die jij waardeert zult vergeten. Zij hebben de naam van god, die jij hun hebt gegeven, verloren. Zij worden anoniem en waardeloos voor jou, alhoewel jij voorheen in aanbidding voor hen stond en hun als goden benoemde.

Herhaal de naam van God en roep jouw zelf aan, wiens naam de Zijne is. Herhaal Zijn naam en alle nietige, naamloze dingen op aarde slippen in het juiste perpectief. Zij die zich op de naam van God beroepen kunnen niet het naamloze met de naam verwarren, noch zonde met genade; of lichamen met de heilige Zoon van God.

En zou jij je met een broeder verenigen, als jij in stilte met hem zit en samen met hem Gods naam herhaald in jullie stille geesten, dan heb jij daar een altaar gevestigd dat naar God zelf en naar Zijn Zoon rijkt. Oefen slechts dit vandaag; herhaal de naam van God langzaam opnieuw en opnieuw. Wordt je onbewust van elke naam behalve de Zijne.

Hoor niets anders. Laat al jouw gedachten op deze ankeren. Wij gebruiken geen andere gedachten, behalve aan het begin, wanneer wij het idee van vandaag slechts één keer zeggen. En dan wordt Gods naam onze enige gedachte, ons enige woord, het enige dat onze geesten bezig houdt, de enige wens die wij hebben, het enige geluid met enige betekenis en de enige naam van alles wat wij verlangen te zien; van alles wat wij ons eigen willen noemen.

Aldus geven wij een uitnodiging die nooit geweigerd kan worden. En God zal komen en het Zelf beantwoorden. Denk niet dat Hij de kleine gebeden hoort van hen die zich op Hem beroepen met de namen van idolen die door de wereld worden gekoesterd. Zij kunnen Hem aldus niet bereiken. Hij kan geen verzoeken horen dat Hij niet zichzelf is, of dat Zijn Zoon een andere naam dan de Zijne ontvangt.

Herhaal Zijn naam en jij erkent Hem als de enige schepper van de werkelijkheid. En jij erkent eveneens dat Zijn Zoon deel van Hem is en in Zijn naam schept. Zit in stilte en laat Zijn naam het alomvattende idee worden dat jouw geest volledig in beslag houdt. Laat alle gedachten behalve deze ene stil zijn. En reageer hiermee op alle andere gedachten en zie de naam van God alle duizenden kleine namen vervangen die jij aan jouw gedachten hebt gegeven, terwijl jij niet besefte dat er één naam is voor alles wat er is en ooit zal zijn.

Vandaag kun jij een staat bereiken waarin jij de geschenken van genade zult ervaren. Jij kunt alle gebondenheid aan de wereld ontsnappen en de wereld dezelfde bevrijding geven die jij hebt gevonden. Jij kunt je herinneren wat de wereld heeft vergeten en haar jouw eigen herinnering aanbieden. Jij kunt vandaag het aandeel accepteren dat jij in haar bevrijding speelt en eveneens in jouw eigen, en beiden zullen volmaakt verwezenlijkt worden.

Keer je naar de naam van God voor jouw verlossing en het is jou gegeven. Geen gebed behalve dit is nodig, want deze bevat ze allemaal. Woorden zijn onbeduidend en alle verzoeken onnodig wanneer Gods Zoon zich op zijn Vaders naam beroept. Zijn Vaders gedachten worden zijn eigen. Hij maakt zijn aanspraak op alles wat zijn Vader heeft gegeven, nog steeds geeft en voor altijd zal geven. Hij beroept zich op Hem om alle dingen, die hij dacht te hebben gemaakt, nu naamloos te laten zijn en in hen plaats wordt de Heilige naam van God zijn oordeel over hen waardeloosheid.

Alle kleine dingen zijn stil. Geringe geluiden zijn nu geluidloos. De kleine dingen van de aarde zijn verdwenen. Het universum bestaat uit niets behalve de Zoon van God die zich op Zijn Vader beroept. En zijn Vaders stem geeft antwoord in zijn Vaders heilige naam. In deze eeuwig stille relatie, waarin communicatie ver voorbij alle woorden gaat en toch in hoogte en diepte overtreft wat woorden mogelijkerwijze zouden kunnen uitdragen, is eeuwige vrede. In de Naam van onze Vader zullen wij deze vrede vandaag ervaren. En in Zijn naam zal die ons worden gegeven.

Dit is een volledige vertaling van les 182 uit het werkboek van een cursus in wonderen, oorspronkelijk gedicteerd als les 182, later gepubliceerd als les 183. Hieronder bevindt zich een beperkt overzicht van overige werkboeklessen die op deze website zijn gepubliceerd. Bezoek voor een volledig overzicht van de lessen de werkboek kalender op deze site...

Het werkboek van een cursus in wonderen

Een inleiding tot een blijde boodschap...

De introductie tot het werkboek

Introductie tot de werkboeklessen in het eerste gedeelte van het werkboek van een cursus in wonderen...

De werkboek kalender

Een overzicht van de werkboeklessen voor de komende twaalf maanden, in de jaren 2019 en 2020...

Het twintig minuten boekje

Elke dag twintig minuten, voor de eerste vijftig lessen van een cursus in wonderen, ze zullen van onschatbare waarde blijken...

Ik val onder geen wetten behalve die van God

Les 76, uit het tweede gedeelte van het werkboek van een cursus in wonderen...

Als ik mezelf verdedig ben ik aangevallen

Les 135, uit het vierde gedeelte van het werkboek van een cursus in wonderen...

Ik zal een stap terug doen en Hem laten leiden

Les 155, uit het vijfde gedeelte van het werkboek van een cursus in wonderen...

Ik ben zoals God mij heeft geschapen

Les 162, uit het vijfde gedeelte van het werkboek van een cursus in wonderen...

De vrede van God straalt nu in mij

Les 188, uit het zesde gedeelte van het werkboek van een cursus in wonderen...

Ik ben één zelf verenigd met mijn Schepper

Les 95, uit het derde gedeelte van het werkboek van een cursus in wonderen...

Ik ben het licht van de wereld

Les 61, uit het tweede gedeelte van het werkboek van een cursus in wonderen...

Ik ga met God in volmaakte heiligheid

Les 156, uit het vijfde gedeelte van het werkboek van een cursus in wonderen...