Twee gezichten

Ik zal een stap terug doen en Hem laten leiden

Les 155 uit het werkboek van een cursus in wonderen

Er is een manier van in de wereld leven die niet hier is, alhoewel dat wel zo lijkt te zijn. Jij verandert niet van verschijning, hoewel jij regelmatiger lacht. Jouw voorhoofd is sereen en jouw ogen zijn rustig, en degenen die in de wereld gaan zoals jij dat doet herkennen zichzelf in jou. Echter zullen degenen die de weg nog niet hebben waargenomen denken jou eveneens te herkennen en denken dat jij zoals zij bent, zoals jij dat voorheen was. De wereld is een illusie, en zij die naar haar toekomen zoeken naar een plaats waar zij illusies kunnen zijn en hun eigen werkelijkheid kunnen ontwijken. Echter, wanneer zij ontdekken dat hun werkelijkheid zelfs hier is, stappen zij terug en laten haar de weg leiden.

Welke andere keuze zouden zij in het geheel kunnen maken? Illusies voor de waarheid uit laten gaan is waanzin, maar illusies achter de waarheid te laten zinken en de waarheid te laten staan voor wat zij is, is niets meer dan gezond verstand. Dit is de eenvoudige keuze die wij vandaag maken; de dwaze illusie zal nog een tijdje als bewijs blijven, om te worden gezien door diegenen die hebben gekozen om te komen en zich nog niet hebben verheugd in de ondervinding dat zij zich hebben vergist. Zij kunnen niet direct van de waarheid leren, omdat zij hebben ontkend dat zij waar is. Aldus hebben zij een leraar nodig die hun waanzin waarneemt, maar die nog steeds voorbij alle illusies naar de simpele waarheid in hen kan kijken.

Wanneer de waarheid zou vereisen dat zij de wereld opgaven, zou het hun voorkomen alsof zij de opoffering moesten maken van iets wat echt was. Velen hebben gekozen om de wereld te verwerpen terwijl zij nog steeds in haar werkelijkheid geloofden, en zij hebben geleden onder een gevoel van verlies waar zij niet overeenkomstig van zijn bevrijd. Anderen hebben niets behalve de wereld gekozen, en zij hebben geleden onder een nog dieper gevoel van verlies dat zij niet hebben begrepen.

Tussen deze twee paden is een andere weg die van elke vorm van verlies wegleidt, want opoffering en ontbering worden al snel achtergelaten. Dit is nu de aangegeven weg voor jou. Jij gaat over deze weg zoals anderen dat doen, noch lijk jij van hun te verschillen - alhoewel jij inderdaad anders bent. Aldus kun jij hun van dienst zijn terwijl jij jezelf van dienst bent en hun voetstappen op de weg plaatsen die God voor jou, en voor hen door jou, heeft geopend.

Illusies lijken zich nog aan jou vast te klampen opdat jij ze mag bereiken. Toch zijn zij teruggeweken en het zijn geen illusies waar men jou van hoort spreken, noch zijn het illusies die jij naar hen ogen brengt om naar te kijken en naar hen geesten om te bevatten. Nu kan de waarheid, die op jou vooruit loopt, door illusies tot hun spreken want de weg leidt nu aan illusies voorbij, terwijl jij onderweg naar hen roept opdat zij jou mogen volgen.

Alle wegen leiden uiteindelijk naar deze ene. Want opoffering en ontbering zijn wegen die nergens naar toe leiden; keuzes voor nederlaag en oogmerken die onmogelijk zullen blijven. Dit alles neemt een stap terug wanneer de waarheid in jou naar voren komt om jou en jouw broeders van dood weg te leiden en hun op de weg naar geluk te plaatsen. Hun lijden is slechts een illusie, toch hebben zij een gids nodig die hun eruit leidt, want zij verwarren illusies met de waarheid.

Zodanig is de roep van verlossing en niets meer. Zij vraagt dat jij de waarheid accepteert en haar aan jou vooruit laat gaan, terwijl zij het pad van verlossong van illusies verlicht. Het is geen verlossing tegen een losprijs; er zijn geen kosten, alleen maar een verwerven. Illusies kunnen de heilige Zoon van God slechts in ketenen lijken te houden en het zijn louter illusies waarvan hij wordt verlost. Wanneer zij terugstappen vindt hij zichzelf weer.

Ga nu veilig maar voorzichtig voort, want dit pad is nieuw voor jou en jij kunt ondervinden dat jij nog steeds geneigd bent om op de waarheid vooruit te lopen en illusies jouw gids te laten zijn. Jouw heilige broeders zijn jou gegeven om in jouw voetstappen te volgen terwijl jij met zekerheid van doel naar de waarheid loopt. Zij gaat nu aan jou vooruit, opdat zij iets kunnen zien waarmee zij zich kunnen identificeren - iets wat zij herkennen om de weg te leiden.

Toch zal er aan het einde van de reis geen opening zijn, geen afstand tussen de waarheid en jou. En alle illusies die meegingen op de weg die jij hebt gereisd zullen eveneens verdwenen zijn, zonder iets achter te laten om de waarheid weg te houden van Gods voltooiing - heilig zoals Hijzelf. Stap in vertrouwen terug en laat de waarheid de weg leiden. Jij weet niet waar jij gaat, maar Eén gaat er met jou mee Die de weg voor jou weet. Laat Hem jou met de rest leiden.

Wanneer dromen voorbij zijn, tijd zijn deur heeft gesloten naar alles wat voorbij gaat, en wonderen doelloos zijn, zal de heilige Zoon van God geen reizen meer ondernemen. Er zullen geen wensen meer zijn om illusie liever dan de waarheid te zijn. En wij stappen hiernaartoe voorwaarts, wanneer wij voortgang maken over de weg die de waarheid ons aangeeft. Dit is onze laatste reis en wij maken hem voor iedereen. Wij moeten de weg niet kwijtraken, want zoals de waarheid aan ons vooruit gaat - gaat zij onze broeders voor die ons zullen volgen.

Wij gaan naar God. Pauzeer een moment en overweeg dit. Kan er een weg zijn die heiliger is, of één die meer jouw inspanning, liefde, en volledige inzet waard is? Welk pad zou jou meer dan alles kunnen geven, of minder kunnen bieden en nog steeds de heilige Zoon van God tevreden kunnen stellen? Wij gaan naar God. De waarheid die nu aan ons vooruit gaat is één met Hem en leidt ons naar waar Hij altijd is geweest. Welke weg in plaats ven deze zou een pad kunnen zijn wat jij in plaats daarvan zou kunnen kiezen?

Jouw voeten zijn veilig gezet op de weg die naar God leidt. Kijk niet naar wegen die jou elders lijken te leiden. Dromen zijn geen waardige gidsen voor jou die Gods Zoon bent. Vergeet niet dat Hij Zijn hand in de jouwe heeft geplaatst, en jou in vertrouwen al jouw broeders heeft gegeven, opdat jij zijn vertrouwen waardig bent. Hij kan niet misleid zijn. Zijn vertrouwen heeft jouw weg zeker gemaakt en jouw doel veilig gesteld. Jij zult noch jouw broeders noch jouw Zelf falen.

En nu vraagt Hij slechts dat jij elke dag een tijdje aan Hem denkt, opdat Hij tot jou kan spreken en jou vertellen van Zijn Liefde - en jou eraan kan herinneren hoe groot Zijn vertrouwen en hoe onbeperkt Zijn Liefde is. In jouw naam en Zijn Eigen, die dezelfde zijn, oefenen wij vandaag gaarne met deze gedachte: "Ik zal een stap terug doen en Hem laten leiden, want ik wil over de weg naar Hem gaan."

Dit is een volledige vertaling van les 155 uit het werkboek van een cursus in wonderen. Hieronder bevindt zich een beperkt overzicht van overige werkboeklessen die op deze website zijn gepubliceerd. Bezoek voor een volledig overzicht van de lessen de werkboek kalender op deze site...

Het werkboek van een cursus in wonderen

Een inleiding tot een blijde boodschap...

De introductie tot het werkboek

Introductie tot de werkboeklessen in het eerste gedeelte van het werkboek van een cursus in wonderen...

De werkboek kalender

Een overzicht van de werkboeklessen voor de komende twaalf maanden, in de jaren 2019 en 2020...

Het twintig minuten boekje

Elke dag twintig minuten, voor de eerste vijftig lessen van een cursus in wonderen, ze zullen van onschatbare waarde blijken...

Ik val onder geen wetten behalve die van God

Les 76, uit het tweede gedeelte van het werkboek van een cursus in wonderen...

Als ik mezelf verdedig ben ik aangevallen

Les 135, uit het vierde gedeelte van het werkboek van een cursus in wonderen...

Ik ben zoals God mij heeft geschapen

Les 162, uit het vijfde gedeelte van het werkboek van een cursus in wonderen...

Ik beroep mij op Gods naam en mijn eigen naam

Les 182, uit het zesde gedeelte van het werkboek van een cursus in wonderen...

De vrede van God straalt nu in mij

Les 188, uit het zesde gedeelte van het werkboek van een cursus in wonderen...

Ik ben één zelf verenigd met mijn Schepper

Les 95, uit het derde gedeelte van het werkboek van een cursus in wonderen...

Ik ben het licht van de wereld

Les 61, uit het tweede gedeelte van het werkboek van een cursus in wonderen...

Ik ga met God in volmaakte heiligheid

Les 156, uit het vijfde gedeelte van het werkboek van een cursus in wonderen...