Meditatie

De vrede van God straalt nu in mij

Les 188 uit het werkboek van een cursus in wonderen

De vrede van God straalt nu in mij. Waarom op de Hemel wachten? Zij die het licht zoeken bedekken slechts hun ogen. Het licht is nu in hen. Verlichting is slechts een herkenning, en allerminst een verandering.

Het licht is niet van deze wereld, maar ook jij die het licht in je draagt bent hier een vreemde. Het licht kwam met jou mee vanuit jouw geboortehuis en is bij jou gebleven, omdat het jou eigen is. Het is het enige wat jij met je meebrengt van Hem die jouw oorsprong is. Het straalt in jou, omdat het jouw huis verlicht en leidt jou terug naar waar het vandaan gekomen is en waar jij thuis bent.

Dit licht kan niet verloren gaan. Waarom wachten om het in de toekomst te vinden, of geloven dat het al verloren is, of er nooit is geweest? Het kan zo gemakkelijk worden gezien, dat argumenten die bewijzen dat het er niet is lachwekkend worden. Wie kan de aanwezigheid ontkennen van wat hij in zichzelf aanschouwt? Het is niet moeilijk om naar binnen te kijken, want daar begint alle visie. Er is geen waarneming, zij het van dromen of van een waarachtiger bron, die niet slechts de schaduw is van wat door innerlijke visie wordt gezien. Daar begint waarneming en daar eindigt zij. Dit is haar enige bron.

De vrede van God straalt nu in jou en breidt zich vanuit jouw hart over heel de wereld uit. Zij houdt stil om al wat leeft te liefkozen en laat er een zegen achter die voor eeuwig en altijd blijft. Wat zij geeft moet eeuwig zijn. Zij neemt alle gedachten weg aan wat kortstondig en nietswaardig is. Zij schenkt vernieuwing aan alle vermoeide harten en verlicht alle visie waar zij langsgaat. Al haar geschenken worden aan iedereen gegeven en iedereen is eensgezind in zijn dank aan jou, jij die geeft en die hebt ontvangen.

Deze stralende gloed in jouw geest herinnert de wereld aan wat zij is vergeten en de wereld schenkt aan jou evenzeer de herinnering terug. Van jou straalt verlossing uit met onmetelijke giften, gegeven en teruggegeven. Aan jou, de gever van het geschenk, zegt God zelf dank. En door Zijn zegen schijnt het licht in jou helderder, en vermeerdert zo de geschenken die jij de wereld hebt te bieden.

De vrede van God kan nooit worden ingedamd . Wie haar in zichzelf herkent, moet haar wel geven. En het middel om haar te geven ligt in zijn inzicht. Hij vergeeft omdat hij de waarheid in zichzelf heeft herkend. De vrede van God straalt nu in jou en in al wat leeft. In stilte wordt zij universeel erkend. Want wat jouw innerlijke visie beziet is jouw waarneming van het universum.

Zit rustig en sluit jouw ogen. Het licht binnenin jou is toereikend. Dit alleen heeft het vermogen jou het geschenk van zicht te schenken. Sluit de buitenwereld buiten en laat jouw gedachten zich naar de vrede vanbinnen spoeden. Zij kennen de weg. Want oprechte gedachten, onbezoedeld door de droom van wereldse dingen buiten jou, worden de heilige boodschappers van God Zelf.

Deze gedachten denk jij met Hem. Zij herkennen hun thuis. En zij wijzen met zekerheid naar hun bron, waar God de Vader en de Zoon één zijn. Gods vrede straalt hun toe, maar zij blijven ook noodzakelijkerwijs bij jou, want zij werden in jouw geest geboren, zoals de jouwe in die van God geboren werd. Zij leiden jou terug naar de vrede, vanwaar zij gekomen zijn, alleen om jou eraan te herinneren hoe jij terug moet keren.

Zij slaan acht op de Stem van jouw Vader, wanneer jij weigert te luisteren. En zij moedigen jou zachtmoedig aan Zijn woord over wat jij bent te aanvaarden, in plaats van schaduwen en fantasieën. Zij herinneren jou eraan dat jij de medeschepper bent van al wat leeft. Want zoals de vrede van God in jou straalt, zo moet zij ook daarop haar stralen werpen.

Wij oefenen vandaag om tot het licht in ons te naderen. Wij nemen onze dwalende gedachten en brengen hun met zachtheid terug naar waar zij gaan overeenstemmen met alle gedachten die wij met God delen. Wij zullen hun niet laten afdwalen. Wij laten hun door het licht in onze geest naar huis toe leiden. Wij hebben hun verraden door hun te gebieden van ons weg te gaan. Maar nu roepen wij hun terug en wassen ze schoon van vreemde verlangens en warrige wensen. Wij geven hun de heiligheid van hun erfgoed terug.

Zo wordt onze geest tegelijk met hun hersteld en wij erkennen dat de vrede van God nog altijd in ons straalt en van ons uitstraalt naar al wat leeft en ons leven deelt. Wij zullen alles en iedereen vergeven en heel de wereld vrijspreken van wat wij dachten dat zij ons had aangedaan. Want wij zijn het die de wereld maken zoals wij die willen hebben. Nu kiezen wij ervoor dat zij onschuldig is, vrij van zonde en open voor verlossing. En wij leggen er onze verlossende zegen op, terwijl wij zeggen:

De vrede van God straalt nu in mij. Laat in die vrede al wat leeft zijn stralen op mij werpen en laat mij alles zegenen met het licht in mij.

Dit is een volledige vertaling van les 188 uit het werkboek van een cursus in wonderen. Hieronder bevindt zich een beperkt overzicht van overige werkboeklessen die op deze website zijn gepubliceerd. Bezoek voor een volledig overzicht van de lessen de werkboek kalender op deze site...

Het werkboek van een cursus in wonderen

Een inleiding tot een blijde boodschap...

De introductie tot het werkboek

Introductie tot de werkboeklessen in het eerste gedeelte van het werkboek van een cursus in wonderen...

De werkboek kalender

Een overzicht van de werkboeklessen voor de komende twaalf maanden, in de jaren 2019 en 2020...

Het twintig minuten boekje

Elke dag twintig minuten, voor de eerste vijftig lessen van een cursus in wonderen, ze zullen van onschatbare waarde blijken...

Ik val onder geen wetten behalve die van God

Les 76, uit het tweede gedeelte van het werkboek van een cursus in wonderen...

Als ik mezelf verdedig ben ik aangevallen

Les 135, uit het vierde gedeelte van het werkboek van een cursus in wonderen...

Ik beroep mij op Gods naam en mijn eigen naam

Les 182, uit het zesde gedeelte van het werkboek van een cursus in wonderen...

Ik ben zoals God mij heeft geschapen

Les 162, uit het vijfde gedeelte van het werkboek van een cursus in wonderen...

Ik zal een stap terug doen en Hem laten leiden

Les 155, uit het vijfde gedeelte van het werkboek van een cursus in wonderen...

Ik ben één zelf verenigd met mijn Schepper

Les 95, uit het derde gedeelte van het werkboek van een cursus in wonderen...

Ik ben het licht van de wereld

Les 61, uit het tweede gedeelte van het werkboek van een cursus in wonderen...

Ik ga met God in volmaakte heiligheid

Les 156, uit het vijfde gedeelte van het werkboek van een cursus in wonderen...