Engel

Het licht is gekomen

Les 75 uit het werkboek van een cursus in wonderen

Het licht is gekomen. Jij bent geheeld en jij kunt helen. Het licht is gekomen. Jij bent verlost en jij kunt verlossen. Jij bent in vrede en brengt vrede met jou mee, waar jij ook gaat. Duisternis, onrust en dood zijn verdwenen. Het licht is gekomen.

Vandaag vieren wij de blijde uitkomst van jouw lange droom van rampspoed. Er zijn nu geen donkere dromen. Het licht is gekomen. Vandaag begint de tijd van licht voor jou en iedereen. Het is een nieuw tijdperk, waarin een nieuwe wereld is geboren. De oude heeft er geen spoortje op achter gelaten in haar passeren. Vandaag zien wij een andere wereld, omdat het licht is gekomen.

Onze oefeningen van vandaag zullen blijde oefeningen zijn, waarin wij dank bieden voor het passeren van het oude en het beginnen van het nieuwe. Geen schaduwen uit het verleden blijven over om ons zicht te verduisteren en de wereld te verbergen die vergeving ons aanbiedt. Vandaag zullen wij de nieuwe wereld aanvaarden als wat wij willen zien. Ons zal worden gegeven wat wij verlangen. Wij willen het licht zien, het licht is gekomen.

Onze langere oefenperioden zullen gewijd zijn aan het kijken naar de wereld die onze vergeving ons toont. Dit is wat wij willen zien en alleen dit. Onze enkelvoudige doelstelling maakt ons doel onvermijdelijk. Vandaag verrijst de werkelijke wereld verheugd voor ons op, om uiteindelijk gezien te worden. Visie is ons gegeven, nu dat het licht is gekomen.

Wij zien vandaag geen schaduw van het ego op de wereld. Wij zien het licht en daarin zien wij de reflectie van de Hemel over de wereld heen liggen. Begin de oefenperiode door jezelf de blijde tijdingen van jouw bevrijding te vertellen: Het licht is gekomen. Ik heb de wereld vergeven.”

Blijf vandaag niet bij het verleden stilstaan. Houdt jouw geest volledig open, schoongewassen van alle voorbije ideeën en verschoond van elk concept dat jij hebt gemaakt. Vandaag heb jij de wereld vergeven. Jij kunt er nu naar kijken alsof jij haar nooit eerder hebt gezien. Jij weet nog niet hoe zij eruit ziet. Jij wacht louter om het aan jou getoond te laten worden. Herhaal, terwijl jij wacht, verschillende keren langzaam en met volledig geduld: “Het licht is gekomen. Ik heb de wereld vergeven.”

Besef dat jouw vergeving jou aanspraak op visie geeft. Begrijp dat de Heilige Geest nooit tekortschiet om het geschenk van zicht aan degene die vergeeft te geven. Geloof dat Hij jou nu niet zal falen. Jij hebt de wereld vergeven. Hij zal bij jou zijn terwijl jij kijkt en wacht. Hij zal jou tonen wat waarachtige visie ziet. Het is Zijn Wil en jij hebt je met Hem verenigd. Wacht geduldig op Hem. Hij zal er zijn. Het licht is gekomen. Jij hebt de wereld vergeven.

Vertel Hem dat jij weer dat jij niet kunt falen, omdat jij in Hem vertrouwt. Vertel jezelf dat jij met zekerheid wacht om op de wereld te zien die Hij jou heeft belooft. Van nu af aan zul jij anders zien. Vandaag is het licht gekomen. En jij zult de wereld zien die jou is belooft sinds tijd aanving en waarin het einde van tijd is verzekerd.

De kortere oefeningen zullen eveneens vreugdevolle herinneringen aan jouw bevrijding zijn. Herinner jezelf er ongeveer elk kwartier aan dat vandaag een tijd voor speciale viering is. Geef dank voor genade en de Liefde van God. Verheug je in het vermogen van vergeving om jouw zicht volledig te helen. Wees ervan overtuigd dat er op deze dag een nieuw begin is. Zonder het duister van het verleden op jouw ogen kun jij vandaag niet falen te zien. En wat jij zult zien zal zo welkom zijn dat jij vandaag blijmoedig voor eeuwig zult uitbreiden. Zeg dan: “Het licht is gekomen. Ik heb de wereld vergeven.” Kom jij in verleiding, zeg dan tegen iemand die jou terug de duisternis in lijkt te trekken: “Het licht is gekomen. Ik heb jou vergeven.”

Wij wijden vandaag aan de sereniteit waarin God wilt dat jij bent. Houdt het in jouw bewustzijn van jezelf en zie het vandaag overal, als wij het begin van jouw visie vieren en de aanblik van de nieuwe wereld die is gekomen om de oude wereld te vervangen waarvan jij dacht dat die echt was.

Dit is een volledige vertaling van les 75 uit het werkboek van een cursus in wonderen. Hieronder bevindt zich een beperkt overzicht van overige werkboeklessen die op deze website zijn gepubliceerd. Bezoek voor een volledig overzicht van de lessen de werkboek kalender op deze site...

Het werkboek van een cursus in wonderen

Een inleiding tot een blijde boodschap...

De introductie tot het werkboek

Introductie tot de werkboeklessen in het eerste gedeelte van het werkboek van een cursus in wonderen...

De werkboek kalender

Een overzicht van de werkboeklessen voor de komende twaalf maanden, in de jaren 2019 en 2020...

Het twintig minuten boekje

Elke dag twintig minuten, voor de eerste vijftig lessen van een cursus in wonderen, ze zullen van onschatbare waarde blijken...

Ik val onder geen wetten behalve die van God

Les 76, uit het tweede gedeelte van het werkboek van een cursus in wonderen...

Ik zal een stap terug doen en Hem laten leiden

Les 155, uit het vijfde gedeelte van het werkboek van een cursus in wonderen...

Ik ben zoals God mij heeft geschapen

Les 162, uit het vijfde gedeelte van het werkboek van een cursus in wonderen...

Ik beroep mij op Gods naam en mijn eigen naam

Les 182, uit het zesde gedeelte van het werkboek van een cursus in wonderen...

De vrede van God straalt nu in mij

Les 188, uit het zesde gedeelte van het werkboek van een cursus in wonderen...

Ik ben één zelf verenigd met mijn Schepper

Les 95, uit het derde gedeelte van het werkboek van een cursus in wonderen...

Ik ben het licht van de wereld

Les 61, uit het tweede gedeelte van het werkboek van een cursus in wonderen...

Ik ga met God in volmaakte heiligheid

Les 156, uit het vijfde gedeelte van het werkboek van een cursus in wonderen...