Intocht in Jerusalem

Palmpasen

De belofte van de wederopstanding...

Dit is Palmzondag, het vieren van overwinning en het aanvaarden van de waarheid. Laten wij deze Goede Week niet spenderen aan tobben over de kruisiging van Gods Zoon, maar verheugd in het vieren van zijn bevrijding. Want Pasen is het teken van vrede, niet van pijn.

Een gesneuvelde Christus heeft geen betekenis. Maar een verrezen Christus wordt het symbool van de Zoon van God zijn vergeving voor zichzelf; het teken dat hij zichzelf als geheeld en heel ziet.

Deze week begint met palmtakken en eindigt met lelies, het witte en heilige teken dat de Zoon van God onschuldig is. Laat geen duistere tekenen van kruisiging tussen de reis en haar doel komen, tussen het accepteren van de waarheid en haar uitdrukking.

Deze week vieren wij eeuwig leven, niet dood. En wij eren de volmaakte zuiverheid van de Zoon van God en niet zijn zonden. Bied elkander het geschenk van lelies aan, niet de doornenkroon; het geschenk van liefde, en niet het “geschenk” van angst. Jullie staan naast elkander, doornen in de ene hand en lelies in de andere, onzeker welke te geven. Verenig je nu met mij en werp de doornen weg en bied de lelies aan om hun te vervangen. Deze Pasen zal ik het geschenk van jouw vergeving hebben, door jou aan mij aangeboden en door mij aan jou teruggegeven. Wij kunnen niet in kruisiging en dood verenigd zijn. Noch kan de Wederopstanding volledig zijn voordat jouw vergeving op Christus rust, samen met de mijne.

Een week is kort en toch is deze Goede Week het symbool voor heel de reis die Gods Zoon heeft ondernomen. Hij begon met het teken van zege, de belofte van de Wederopstanding, hem reeds gegeven. Laat hem niet in de verzoeking van de kruisiging geraken en hem daar vertragen. Help hem er in vrede aan voorbij te gaan, met het licht van zijn eigen onschuld om zijn weg naar zijn verlossing en bevrijding te verlichten. Houd hem niet terug met doornen en spijkers, wanneer zijn verlossing zo nabij is. Maar laat de witheid van jouw stralend geschenk van lelies hem op zijn weg naar de Wederopstanding bespoedigen.

Pasen is niet de viering van de prijs van zonde, maar van haar einde. Als jij glimpen van het gelaat van Christus achter de sluier opvangt, kijkend tussen de sneeuwwitte bloemblaadjes van de lelies die jij hebt ontvangen en als jouw geschenk gegeven, zullen jullie elkanders gelaat zien en het herkennen. Ik was een vreemdeling en jij hebt mij geherbergd, niet wetende wie ik was. Maar vanwege jouw geschenk van lelies zul jij weten. In jouw vergeving van deze vreemdeling, vreemde voor jou en toch jouw aloude Vriend, ligt zijn bevrijding en jouw verlossing met hem. Paastijd is een tijd van vreugde en niet van rouw. Aanschouw jouw verrezen Vriend, en vier zijn heiligheid, samen met mij. Want Pasen is de tijd van jouw verlossing, samen met de mijne.

Dit is een gedeeltelijke weergave van een directe dictatie van Jezus Christus. De gehele weergave van deze dictatie is later in aangepaste vorm gepubliceerd in deel I van hoofdstuk 20 in de tekst van een cursus in wonderen

Palmzondag metafysica

Het alomvattende vermogen van de verlossing, en het verlies van van enige en elke gevestigde orde...

De passie van Christus

De Goddelijke beproeving van fysieke verlichting...

De werkelijkheid van fysieke wederopstanding

"Mijn lichaam verdween omdat ik er geen illusies over had..."

Zijn laatste week

Zijn laatste week, zoals weergegeven in de vier evangeliƫn...

Alle dingen zijn een weerklank van de Stem van God

Les 151, uit het viifde gedeelte van het werkboek van een cursus in wonderen...

De weg naar EmmaĆ¼s

Wie zou er meer verbaasd kunnen zijn dan Jezus, en wanneer jij beseft dat het jou overkomen is zoals hij...

De wortel van alle kwaad

Jij bent eveneens vrij om je in mijn wederopstanding te verenigen....

Ervaring en waarneming

Het is onmogelijk niet te geloven wat jij ziet, maar het is overeenkomstig onmogelijk te zien wat jij niet gelooft...

Als ik mezelf verdedig ben ik aangevallen

Les 135, uit het vierde gedeelte van het werkboek van een cursus in wonderen...

Verzoening zonder opoffering

De boodschap van de kruisiging is erg simpel en volmaakt duidelijk, onderwijs louter liefde, want dat is wat jij bent...

Het wegnemen van de sluier

Naast jou staat iemand die jou de kelk van Verzoening aanbiedt, want de Heilige Geest is in hem...

Pasen

De boodschap van de kruisiging. Zij kan en is verkeerd begrepen...