Oog

De wortel van alle kwaad

De Bijbel zegt dat jij twee keer zover met een broeder mee zou moeten gaan als hij vraagt. Het suggereert zeker niet dat jij hem terugplaatst op zijn reis. Toewijding aan een broeder kan jou evenmin terugzetten. Het kan louter tot gezamenlijke voortgang leiden.

Het resultaat van authentieke toewijding is inspiratie; een woord wat, mits het juist wordt begrepen, het tegenovergestelde van vermoeienis betekent. Vermoeid zijn is ongeïnspireerd zijn, maar geïnspireerd zijn betekent in de spirit zijn.

Egocentrisch zijn is ongeïnspireerd zijn. Maar op zichzelf geconcentreerd zijn betekent in de juiste zin geïnspireerd zijn, of in de Ziel te zijn. De waarlijk geïnspireerden zijn verlicht en kunnen niet in het duister verblijven.

Probeer niet Gods copyright te breken, want Zijn Auteurschap alleen kan juist kopiëren. Jouw eigen auteurschap ligt niet in het opnieuw maken van Zijn kopieën, maar in het gelijk aan Hem scheppen. Verlegenheid is altijd een expressie van egocentriciteit; jij kunt niet verlegen zijn over je eigen woorden tenzij jij gelooft dat jij verantwoordelijk voor ze bent. Jij kunt vanuit jouw Ziel of vanuit jouw ego spreken, precies zoals jij verkiest.

Als jij vanuit jouw Ziel spreekt heb jij gekozen om "stil te zijn en te weten dat ik God ben." Deze woorden zijn geïnspireerd, omdat zij uit kennis vootkomen. Als jij uit jouw ego spreekt verwerp jij kennis, in plaats van het te bevestigen en maak jij jezelf ongeïnspireerd.

De ongeïnspireerden hebben geen keuze, behalve om narcistisch te zijn en narcistisch zijn betekent jouw vertrouwen in het onwaardige te plaatsen. Jouw werkelijke waarde is jouw goddelijke auteurschap en jouw Ziel is zijn erkenning. Ik kan jouw ego niet leiden behalve als jij die met jouw Ziel associeert. Mis-identificatievergissingen aanvallen is niet mijn functie, noch de jouwe. Het vernietigen van de duivel is een betekenisloze onderneming.

Cervantes schreef een uitstekende symboliek over deze procedure, alhoewel hij zijn eigen symboliek niet begreep. Het werkelijke punt van dit schrijven was dat zijn 'held' een man was die zichzelf met zijn ego vereenzelvigde en de zwakte ervan waarnam. Hij ondernam het toen om zijn waarneming te veranderen; niet door zijn mis-identificatie te corrigeren, maar door zich egocentrish te gedragen.

Chesterton schreef een uitstekende beschrijving van Cervantes en diens voorstelling van zijn 'onheldhaftige held' de zienswijze van een man die het ego al te vaak tolereert, maar de Ziel nooit gedoogt:

"And he sees across a weary land, a straggling road in Spain, up which a lean and foolish knight forever rides in vain."

Begeef je niet op dwaze reizen want zij zijn inderdaad vergeefs. Het ego kan ze willen want het ego is beide armzalig en dwaas. Maar de Ziel kan geen aanspraak op ze maken, want die is voor eeuwig onbereid om van zijn Fundering weg te gaan. De reis naar het kruis zou voor elke geest de laatste dwaze reis moeten zijn. Blijf er niet bij stilstaan, maar dank het als volbracht af.

Als jij dat als jouw eigen laatste dwaze reis kunt accepteren, ben jij eveneens vrij om je in mijn Wederopstanding te verenigen. Het menselijke leven is inderdaad onnodig verspild in herhalings-obsessies. Het reënsceneert de scheiding; het verlies van vermogen, de dwaze reis van het ego in zijn poging tot reparatie en uiteindelijk de kruisiging van het lichaam, of dood.

Herhalings-obsessies kunnen eindeloos zijn tenzij zij worden opgegeven door een handeling van wil, of juister; een actieve schepping. Maak niet de beklagenswaardige menselijke vergissing van aan het oude ruwe kruis vast te houden. De enige boodschap van de kruisiging is in verhouding tot de mens zijn vermogen om het kruis te overkomen. Tenzij hij dit doet, is hij vrij om zichzelf zo vaak te kruisigen als hij verkiest. Maar dit was niet het evangelie dat ik hem bedoelde aan te bieden. Wij hebben een andere reis te ondernemen en als jij deze cursus zorgvuldig volgt, zal deze jou helpen die te ondernemen.

Dit is een gedeeltelijke weergave van een directe dictatie van Jezus Christus. De gehele weergave van deze dictatie is later in aangepaste vorm gepubliceerd als hoofdstuk 5 van de tekst van een cursus in wonderen

De kleine hindernis

Alle leren is een hulp of een hindernis naar de Hemelpoort. Niets ertussenin is mogelijk...

Het wegnemen van de sluier

Naast jou staat iemand die jou de kelk van Verzoening aanbiedt, want de Heilige Geest is in hem...

Ervaring en waarneming

Het is onmogelijk niet te geloven wat jij ziet, maar het is overeenkomstig onmogelijk te zien wat jij niet gelooft...

Verzoening zonder opoffering

De boodschap van de kruisiging is erg simpel en volmaakt duidelijk, onderwijs louter liefde, want dat is wat jij bent...

Liefde zonder conflict

In jouw eigen onderbewustzijn ligt de verklaring van jouw verlossing, God heeft jou alles gegeven...

De droom en de werkelijkheid

De Heilige Geest neemt jou teder bij de hand en leid jou zachtjes terug naar de waarheid...

De stem voor God

In de bijbel wordt er naar De Heilige Geest verwezen als de Heler, de Trooster en de Gids...

Het alternatief voor angstdromen

Hoe kun jij kinderen beter en liefdevoller wekken dan met een zachtaardige Stem die hun niet zal beangstigen...

Het probleem en het antwoord

Gezegend ben jij die de waarheid zonder angst aan God zult vragen, want in Zijn antwoord ligt de verlossing van angst...

Vergeving en vrede

Hoe mooi is de wereld wiens doel de vergeving van Gods Zoon is! Zo vrij van angst, zo gevuld met zegening en geluk...

Ik hoef niets te doen

Het lichaam wordt altijd herinnerd of geanticipeerd, maar nooit gewoonweg als hier en nu ervaren...

De visie van Christus

Wanneer de Heilige Geest jou naar Christus heeft geleid, aan het altaar voor Zijn Vader, smelt waarneming kennis binnen...

De resolutie van de droom

De Christus in jou is heel stil. Hij weet waar jij heen gaat en Hij leidt jou daar in zachtmoedigheid en zegening naartoe...

De vergeten melodie

Luister, en zie of jij je een aloud lied herinnert dat jij zo lang geleden kende en dat jou dierbaarder was dan iets...

Aan het lichaam voorbij

Vrede zal zich met jou verenigen, simpelweg omdat jij bereid bent geweest alle beperkingen te laten gaan...

Licht in de droom

Geen licht in de Hemel, of het gaat met jou mee. Geen straal die voor eeuwig in de Geest van God schijnt, of hij schijnt op jou...

Het einde van opoffering

Het teken van Kerstmis is een ster, een licht in de duisternis. Zie het niet buiten jouzelf, maar stralend in de Hemel van binnen...

Kleinheid versus grootheid

Er is een diepe verantwoordelijkheid die jij jezelf bent verschuldigd en één die jij moet leren altijd te onthouden...