Duif in een leeg graf...

De werkelijkheid van fysieke wederopstanding

Deze cursus is voor jou, nietwaar? Dit is heel direct een vereiste cursus. Dit is de manier waarop jij je zult herinneren dat jij nog steeds thuis in de Hemel bent.

Dit is een Cursus in Wonderen door de verrezen, objectieve man Jezus Christus in jouw historische referentie-raamwerk in vol besef naar jou terugkerend, omdat jij klaar bent om dit te horen in jouw eigen geest, die aan jou verklaart dat Hij is verrezen en dat jij dat ook bent.

En dat hij altijd bij jou is geweest in deze enkelvoudige herinnering die jullie samen hadden, beide van het Verzoeningsprincipe, welke aan het begin van tijd is, en de feitelijke wederopstanding van de man, Jezus, in jouw eigen geest. En dit is de ongelooflijke, vrijmakende, vreugdevolle, gelukkige werkelijkheid van jouw Cursus. Zodat wij dit nu misschien aan jou kunnen voorlezen dat deze verrezen man, deze historische Jezus, dezelfde Jezus is die in de Cursus in Wonderen tot jou spreekt van "buiten tijd", vanuit Zijn verrezen eeuwige werkelijkheid.

Dit is misschien een kleine stap in vertrouwen, nietwaar? Misschien is het een stap in vertrouwen voor jou om te verklaren, "Werkelijk, ik zou zeker graag geloven dat Een Cursus In Wonderen van de geest van Jezus Christus van Nazaret komt." Misschien vereist dit wat vertrouwen en een beetje bereidheid dat dit waar is. Maar zij onder jullie, in alle tijd, die jullie zelf als Christenen hebben voorgewend, hebben zeker een overweldigende hoeveelheid vertrouwen gedemonstreerd in een ogenschijnlijk, historisch spiritueel voorval, dat nu 2000 jaar oud is. Het is misgeconstrueerd, gereduceerd, en verknoeid, in de menselijke voorwaardelijke geest in een grote variëteit aan culturen en talen, en bevat nog steeds alle elementen van afwijzing, tegenstelling en kruisiging die deze wereld samenstellen. Maar het kan simpelweg niet worden ontkend. Zie hoe het voortgaat met Zijn gehele blijde boodschap van jouw verlossing te verkondigen, van Liefde door vergeving, die uiteindelijk jouw hele herinnering van Zijn Verlossersschap en onze wederopstanding is, als jij Hem simpelweg toestaat te zijn wie Hij is en dat Hij meent wat Hij zegt.

Herinner je dat jij, zoals jij wordt bekeken in jouw eigen waarnemende geest, een ontkenning van de wederopstanding moet zijn. Dus hier zijn wij in de fysieke zin van die ontkenning. Maar wanneer deze conceptuele geest van Helen Schucman, ego-geest, menselijke geest, gespleten geest, die aan het neerschrijven is, de dictatie opneemt van deze totale boodschap van waarheid, gebracht naar dit chaotische tijdperk van duisternis; dit wonderbaarlijke evenement dat de openbaring van creatieve totaliteit naar dit veranderende tijdperk van objectieve scheiding mogelijk maakt, wanneer zij direct vanuit deze tijdbeperking, aan de eeuwige geest van Jezus Christus van Nazareth, specifiek vraagt of de "wederopstanding fysiek was." "Gebeurde het feitelijk met jouw lichaam?" En ik ga voor de gehele wereld de reactie van de Jezus Geest lezen. Niet alleen zoals het nu gebeurt en tweeduizend jaar geleden gebeurde, maar zoals het feitelijk naar de hoogste aandacht van jezelf in jouw eigen droom van ontwaken werd gebracht. Dit is uit het Ken Wapnick verhaal ("Afwezigheid van gelukzaligheid") omtrent de aanvang van de Cursus:

Helen vraagt: "Jezus, was er werkelijk een fysieke wederopstanding?" En Jezus antwoord haar: "Mijn lichaam verdween omdat ik er geen illusies over had". Dit is precies waar wij zojuist over lazen. Dit is het precies. Hij had in het geheel geen illusies van Zijn voorbije referentie als een man. Zie jij dat? De laatste was verdwenen. Het was in de grot gelegd, maar er was niets over om te begraven. Nou dan, en ik ga proberen jou deze stap te geven. De associatie in de beperkte gedachtenvormen zouden heel goed het lichaam, dat zij in de grot legden, wel hebben kunnen zien. Maar in de hele geest van hun associatie met de wederopstanding van Jezus verdween het daadwerkelijk, zoals zij dat deden. Het was in de grot gelegd, maar er was niets over om te begraven. Het, het lichaam, deed niet, en doet dat nog steeds niet, valt niet uit elkaar, want het onwerkelijke kan niet sterven. Het lichaam was daar nooit in het eerste plaats of in enige werkelijke plaats.

De wederopstanding, dan, is de herinnering van de totale illusie van objectieve werkelijkheid. Het werd slechts wat het altijd was. Wat was dat? Niets! Heb jij dat? En dat is wat "de steen afwentelen" betekent. Dat het lichaam een gewelf is waar alle waargenomen herinneringen worden bewaard en begraven in jouw eigen conceptuele zelf – dit is het gehele idee van de kruisiging en de wederopstanding. Dit is wat "de steen afwentelen" betekent. Het lichaam verdwijnt en verbergt niet langer wat er aan voorbij ligt. Het wordt niet in de beperking van zijn eigen gedachtenvormen gehouden. Het houdt slechts op met visie tussenbeide te komen. De steen afwentelen is voorbij het graf zien, voorbij de dood, en de onbeduidendheid van het lichaam begrijpen. Wat als niets is begrepen moet verdwijnen. En zal dat doen, doet dat en deed dat.

En luister nu naar deze verklaringen. Ik nam na afloop een menselijke gedaante met menselijke attributen aan - dit is de feitelijke terugkeer van het hele fysieke lichaam van Jezus - om tot hen te spreken die daar waren, om aan de overigen van hen nog steeds slapend in een verdeelde geest, de waardeloosheid van het lichaam aan de wereld te bewijzen. Zijn hernieuwde visie van het tijdelijke tijdperk te demonstreren. Te tonen dat al dat Hij ooit onderwees was dat deze wereld niet echt is. Indien nodig een kerk te vestigen, een tijdelijk plaatselijk verband wat, terwijl nog steeds een gevangenschap van eeuwig levende energie als een vestiging van de objectieve sterfelijkheid van de mens, gebruikt zou kunnen worden als een instrument of een licht aangedreven voertuig van de Wederkomst (volledig ontwaken). Dat, in feite, de lichaamsidentificatie die zij bezaten niet echt was, zoals gedemonstreerd werd door de wederopstanding van deze man, Jezus. Om de waardeloosheid van het lichaam aan de wereld te bewijzen. Dit is veel misbegrepen. Ik kwam om hen te vertellen dat dood een illusie is en de geest die het lichaam heeft gemaakt een ander kan maken, daar vorm zelf een illusie is.

Toen Jezus achter gesloten deuren aan de discipelen verscheen, verscheen Hij als een erg solide, ogenschijnlijk echt lichaam. Begrijpt iedereen dit? Jezus verklaart aan Helen wat hij aan zijn discipelen demonstreerde. Wat was volbracht? Hij zegt, "Het lichaam is een illusie en ik zal het bewijzen door een wederopstanding te ondergaan en dan als een voortgaand heel lichaam te verschijnen." Jij hebt van mijn ogenschijnlijke dood in jouw eigen geest getuigd, getuig nu van mijn wederopstanding." En dit is precies wat elk van ons demonstreert. Dat dit lichaam eigenlijk elk moment een wederopstaand lichaam is. Is dat niet zo? Dat de lichamen die wij ogenschijnlijk rond ons formuleren feitelijk heel zijn en wederopstaand, overal, altijd, in alle ruimte/tijd in elk heel moment van werkelijkheid. Deze wereld was lang geleden over. Jij bent louter het enkele moment blijven herleven van toen angst de plaats van Liefde kwam innemen.

Dit is veel misbegrepen. Maar ik kwam om hen te vertellen dat dood een illusie is en de geest die het lichaam heeft gemaakt kan een ander maken, daar vorm zelf een illusie is. Zij begrepen dit niet. Maar nu spreek ik tegen jou en geef jou dezelfde boodschap. De dood van een illusie, het verlies van de wereld, het verdwijnen van deze schaduwachtige menselijk figuren die jou omringen, betekent niets. Zij verdwijnen allen, wanneer jij ontwaakt en besluit niet langer te dromen. En jij hebt nog steeds het vermogen om deze beslissing te maken zoals ik dat deed. En dit is de ervaring van onze verlichting en transfiguratie door Zijn Cursus in Wonderen. Dat jij deze droom van dood droomt, en dat het niet werkelijk is, en dat op elk moment dat het echt lijkt, jij deze volledig kunt transformeren van een droom van verlies en dood tot de gelukkige realisatie van jouw eigen wederopstanding en terugkeer naar de Hemel.

God houdt Zijn hand uit naar Zijn Zoon… Ik ga voort met Jezus voor te lezen, hier over de wederopstanding sprekend. Luister naar hoe ongelooflijk helder dit is. God houdt Zijn hand uit naar Zijn Zoon om hem te helpen verrijzen en naar Hem terug te keren. Ik kan helpen, want de wereld is een illusie en ik heb de wereld overkomen. Kijk voorbij de grot, voorbij het lichaam, voorbij de illusie. Heb vertrouwen in niets behalve de Geest en de Leiding die God jou geeft. Hij kon het lichaam niet hebben geschapen want het is een beperking. Hij moet de geest hebben geschapen want die is onsterfelijk. Kunnen zij die zoals Hem zijn geschapen beperkt zijn?

Het lichaam is het symbool van de wereld. Laat het achter. Het kan de Hemel niet binnentreden. Maar ik kan jou daar brengen elk moment dat jij dat kiest want ik ben altijd bij jou. En samen kunnen wij de wereld zien verdwijnen en haar symbool zien vervagen terwijl zij dat doet. Het symbool enkel jouw lichaam zijnd. En dan, en dan – en dan is het erg moeilijk voor mij om daar over te spreken want het is vreugdevol voorbij bevatting. En Jezus zegt tot Helen, "Ik kan daar niet over spreken." Noch heb ik behoefte om erover te spreken. Spoedig hoef ik hier in het geheel niet over te spreken, omdat jullie je lichaamsassociaties hebben verloren en nu met mij bent in een plaats die jij nooit had verloren. En jij bent dan compleet heel en herinnert dat jij nog steeds volmaakt bent, zoals jij werd geschapen en deze kleine wereld tolt tot niets weg.

Wat een prachtige boodschap van onze dierbare broeder en onderwijzer, verrezen man, Jezus Christus, en ik ben verheugd dat dit een deel zal zijn van een erg heldere samenkomende mogelijkheid besloten in deze zelfde analoog van omzetting, omdat ik werkelijk wil dat jij hoort wat jou wordt verteld in jouw aloude droom van dood. Zodat jij, individueel, in de constructie van jouw eigen lichaam/geest zoals het van jou is weggeprojecteerd en andere lichamen hebt gemaakt, nog steeds zelf-ingesloten binnen jouw eigen gedachtenvormen, de wederopstanding kunt ondergaan door de transformatie van jouw eigen geest. En dit is de boodschap die jij nu kunt horen, want dit is de boodschap die jou nu op dit moment op deze plaats wordt aangeboden om jou persoonlijk uit jouw eigen nachtmerrie van hel te ontwaken welke jouw huidige vergeefse droom van eenzaamheid, verlies en dood is.

Wanneer zul jij dit horen? Nu! Wanneer hoorde jij dit? Nu! Hoe hoorde jij dit? Door deze boodschap van Jezus door de verklaring van jouw eigen geest dat dit waar is. Dit is Een Cursus In Wonderen. Een cursus in de transformatie van jouw eigen geest van tijd naar eeuwigheid. Een prachtige, ongelooflijk-ontvangen gedachtenvorm tijdsassociatie bij elkaar gebracht in een doorlopend blok van onwerkelijkheid dat getransformeerd dient te worden. Het besparen van tijd. Het door vergeving bij elkaar houden van de veranderlijke gedachtenvormen van jouw geest die jij ergens in jouw eigen ontgoocheling en verontwaardiging van zelfconstructie hebt geprojecteerd, maar nu bereid bent, vanwege de boodschap die jij hoort en op jouw eigen geest hebt toegepast, van buiten tijd, om een moment stil te staan en de genade van God op dit moment en op deze plek op jou neer te laten dalen.

Dit is een gedeeltelijke weergave van een opgenomen lezing gegeven door de openbarende geest van Master Teacher.
Hieronder bevindt zich een weergave van overige vertalingen uit zijn oeuvre:

De held van de droom

Het wonder van op elk moment jouw eigen identiteit voldoende los te kunnen laten om een volledige herassociatie te vinden...

De Heilige Geest van alle geesten

Van een geplaagd kot tot een prachtig herenhuis...

De weg naar Emmaüs

Wie zou er meer verbaasd kunnen zijn dan Jezus, en wanneer jij beseft dat het jou overkomen is zoals hij...

Neem je bed op en wandel...

De totaliteit van de oplossing binnen handbereik...

Wil jij mijn Valentijn zijn?

Wat is liefde in vredesnaam? Het is in ieder geval niet een vorm van uitwisseling... Liefde, liefde is uiteindelijk geven.

Palmzondag metafysica

Het alomvattende vermogen van de verlossing, en het verlies van van enige en elke gevestigde orde...

De roep

Er is iets met een lege kerk. Je vraagt je af of God er is of niet. Zoals deze kerk leeg is...

Pinksteren, de wederopstanding...

Jezus' zijn lichaam transfigureerde en verrees, hoe verwoord je dat hij later in solide vlees aan de apostelen verschijnt?

Kerst-mis

Ik ga voor een moment kerstmis met jou delen. Kerst Mis. Een "missie" van samenkomen om een kerstmis te worden...

Een cursus in wonderen dat het 12 stappen programma is...

Van herstel naar verlichting

De passie van Christus

De Goddelijke beproeving van fysieke verlichting...

Aantekeningen uit het notitieblok

Een weergave van gedachten, later bijeen gebracht onder de titel "Master Teacher's notebook"