Jezus en Maria

Ervaring en waarneming

Het is onmogelijk niet te geloven wat jij ziet, maar het is overeenkomstig onmogelijk te zien wat jij niet gelooft. Waarnemingen worden gebouwd op basis van ervaring en ervaring leidt tot overtuigingen. Het is niet voordat overtuigingen worden bepaald, dat waarnemingen stabiliseren.

Als gevolg dus, zie jij wat jij gelooft. Dit is wat ik bedoelde toen ik zei: "Zalig ben jij die niet hebt gezien en toch gelooft," want zij die in de Wederopstanding geloven, zullen die zien. De Wederopstanding is de volledige triomf van Christus over het ego, niet door aanval maar door transcendentie. Want Christus verheft Zich boven het ego en al zijn werken en gaat op tot de Vader en Zijn Koninkrijk.

Wil jij je in de Wederopstanding of in de Kruisiging verenigen? Wil jij jouw broeders veroordelen of bevrijden? Wil jij jouw gevangenis overstijgen en tot de Vader opgaan? Want deze vragen zijn allen dezelfde en worden gezamenlijk beantwoord. Er is veel verwarring geweest over wat waarneming betekent, want hetzelfde woord wordt zowel voor gewaarwording als voor de interpretatie van gewaarwording gebruikt. Maar jij kunt zonder interpretatie niets gewaarzijn en wat jij waarneemt is jouw interpretatie. Deze cursus is volkomen duidelijk. Jij ziet hem niet duidelijk, omdat jij ertegen interpreteerd en daarom geloof jij hem niet. En als geloof waarneming bepaalt, neem jij niet waar wat hij betekent en accepteert hem daarom niet.

Echter verschillende ervaringen leiden tot verschillende overtuigingen en met hen tot verschillende waarnemingen. Want waarnemingen worden geleerd aan de hand van overtuigingen en ervaring onderwijst. Ik leid jou naar een nieuw soort ervaring die jij steeds minder genegen bent te ontkennen. Van Christus leren is makkelijk, want met Hem waarnemen behelst in het geheel geen inspanning. Zijn waarnemingen zijn jouw natuurlijke gewaarzijn en het zijn alleen vervormingen die jij aanbrengt die jou vermoeien. Laat de Christus in jou voor jou interpreteren en tracht niet te beperken wat jij ziet door bekrompen, geringe overtuigingen die Gods Zoon onwaardig zijn. Want totdat Christus in Zijn Eigen komt, zal de Zoon van God zichzelf als Vaderloos zien.

Ik ben jouw Wederopstanding en jouw leven. Jij leeft in mij omdat jij in God leeft. En iedereen leeft in jou, zoals jij in iedereen leeft. Kun jij dan onwaardigheid in een broeder waarnemen en die niet in jezelf zien? En kun jij die in jezelf waarnemen en die niet in God zien? Geloof in de Wederopstanding, want zij is volbracht en zij werd in jou volbracht. Dit is nu zo waar als het ooit zal zijn, want de Wederopstanding is de Wil van God, Welke geen tijd noch uitzonderingen kent. Maar maak zelf geen uitzonderingen, of jij zult niet zien wat voor jou werd volbracht. Want wij gaan gezamenlijk op tot de Vader, zoals het in den beginne was, nu is en eeuwig zal zijn, want zodanig is het wezen van Gods Zoon zoals zijn Vader hem heeft geschapen.

Onderschat de macht van de toewijding van Gods Zoon niet, noch de macht die de god die hij aanbidt over hem heeft. Want hij plaatst zichzelf aan het altaar van zijn god, of het nu de god is die hij heeft gemaakt, of de God die hem heeft geschapen. Dat is waarom zijn slavernij zo totaal is als zijn vrijheid, want hij zal alleen de god gehoorzamen die hij aanvaardt. De god van de kruisiging eist dat hij kruisigt en zijn aanbidders gehoorzamen. In zijn naam kruisigen zij zichzelf, gelovend dat het vermogen van Gods Zoon ontstaat uit opoffering en pijn. De God van de Wederopstanding eist niets, want Hij wil niets wegnemen. Hij verlangt geen gehoorzaamheid, want gehoorzaamheid houdt onderwerping in. Hij zou alleen willen dat jij jouw eigen wil leert kennen en die volgt, niet in de geest van opoffering en onderwerping, maar in de vreugde van vrijheid.

De Wederopstanding kan niet anders dan vreugdevol jouw trouw afdwingen, want zij is het symbool van vreugde. Haar gehele onweerstaanbare vermogen ligt in het feit dat zij vertegenwoordigt wat jij wilt zijn. De vrijheid om alles achter te laten wat jou kwetst, vernedert en angst aanjaagt, kan niet aan jou worden opgedrongen. Maar het kan jou door de genade van God worden geschonken. En jij kunt haar door Zijn genade accepteren, want God is Zijn Zoon genadig, hem zonder meer als de Zijne aanvaardend. Wie dan, is jouw eigen? De Vader heeft jou alles wat het Zijne is gegeven en Hij Zelf is de jouwe met hen. Waak over hen in hun Wederopstanding, want anders zul jij niet in God ontwaken, veilig omringd door wat voor eeuwig het jouwe is.

Jij zult geen vrede vinden voordat jij de nagel uit de handen van Gods Zoon hebt verwijderd en de laatste doorn van zijn voorhoofd hebt weggenomen. De Liefde van God omringt Zijn Zoon, welke de god van de kruisiging veroordeeld. Onderwijs niet dat ik vergeefs ben gestorven. Onderwijs liever dat ik niet ben gestorven door te demonstreren dat ik in jou leef. Want het ongedaan maken van de kruisiging van Gods Zoon is het werk van de Verlossing, waarin iedereen een gelijkwaardig aandeel heeft. God veroordeelt Zijn schuldeloze Zoon niet. Zichzelf aan hem gegeven hebbend, hoe zou dat anders kunnen zijn?

Jij hebt jezelf aan een kruis genageld en een kroon van doornen op jouw eigen hoofd geplaatst. Toch kun jij Gods Zoon niet kruisigen, want de Wil van God kan niet sterven. Zijn Zoon is van zijn eigen kruisiging verlost en jij kunt niet ter dood veroordelen wie God Eeuwig Leven heeft gegeven. De droom van de kruisiging ligt nog zwaar op jouw ogen, maar wat jij in dromen ziet is geen werkelijkheid. Terwijl jij de Zoon van God als gekruisigd waarneemt, slaap jij. En zolang als jij gelooft dat jij hem kunt kruisigen, heb jij slechts nachtmerries. Jij die begint te ontwaken bent je nog steeds bewust van dromen en bent ze nog niet vergeten.

Het vergeten van dromen en het bewustzijn van Christus komt met het wekken van anderen om jouw verlossing te delen. Jij zult aan jouw eigen roep ontwaken, want de roep tot ontwaken is in jou. Als ik in jou leef, ben jij wakker. Maar jij moet de werken zien die ik door jou doe, of jij zult niet zien dat ik ze aan jou heb gedaan. Leg geen beperkingen op aan wat jij gelooft dat ik door jou kan doen, of jij zult niet accepteren wat ik voor jou kan doen. Want het is reeds volbracht en tenzij jij alles geeft wat jij hebt ontvangen, zul jij niet weten dat jouw Verlosser leeft en dat jij met Hem bent ontwaakt. Verlossing wordt alleen herkend door haar te delen.

Gods Zoon is verlost. Breng alleen dit bewustzijn naar het Zoonschap en jij zult een aandeel in de verlossing hebben zo waardevol als het mijne. Want jouw aandeel moet gelijk het mijne zijn als jij het van mij leert. Als jij gelooft dat het jouwe is beperkt, beperk jij het mijne. Er is geen orde van moeilijkheid in wonderen, want al Gods Zonen zijn van gelijke waarde en hun gelijkheid is hun Eenheid. Het gehele vermogen van God is in elk deel van Hem en niets tegenstrijdig aan Zijn Wil is danwel groot of klein. Wat niet bestaat heeft geen afmeting en geen maatstaf. Voor God is alles mogelijk. En aan Christus is het gegeven zoals de Vader te zijn.

Dit is een gedeeltelijke weergave van een directe dictatie van Jezus Christus. De gehele weergave van deze dictatie is later in aangepaste vorm gepubliceerd in deel VI van hoofdstuk 11 in de tekst van een cursus in wonderen

De kleine hindernis

Alle leren is een hulp of een hindernis naar de Hemelpoort. Niets ertussenin is mogelijk...

Het wegnemen van de sluier

Naast jou staat iemand die jou de kelk van Verzoening aanbiedt, want de Heilige Geest is in hem...

De droom en de werkelijkheid

De Heilige Geest neemt jou teder bij de hand en leid jou zachtjes terug naar de waarheid...

Verzoening zonder opoffering

De boodschap van de kruisiging is erg simpel en volmaakt duidelijk, onderwijs louter liefde, want dat is wat jij bent...

Liefde zonder conflict

In jouw eigen onderbewustzijn ligt de verklaring van jouw verlossing, God heeft jou alles gegeven...

De wortel van alle kwaad

Jij bent eveneens vrij om je in mijn wederopstanding te verenigen....

Het heilige moment en communicatie

Vergeving huist in communicatie, zo zeker als verdoeming in schuld huist...

Het alternatief voor angstdromen

Hoe kun jij kinderen beter en liefdevoller wekken dan met een zachtaardige Stem die hun niet zal beangstigen...

Het probleem en het antwoord

Gezegend ben jij die de waarheid zonder angst aan God zult vragen, want in Zijn antwoord ligt de verlossing van angst...

Vergeving en vrede

Hoe mooi is de wereld wiens doel de vergeving van Gods Zoon is! Zo vrij van angst, zo gevuld met zegening en geluk...

Ik hoef niets te doen

Het lichaam wordt altijd herinnerd of geanticipeerd, maar nooit gewoonweg als hier en nu ervaren...

De visie van Christus

Wanneer de Heilige Geest jou naar Christus heeft geleid, aan het altaar voor Zijn Vader, smelt waarneming kennis binnen...

De resolutie van de droom

De Christus in jou is heel stil. Hij weet waar jij heen gaat en Hij leidt jou daar in zachtmoedigheid en zegening naartoe...

De vergeten melodie

Luister, en zie of jij je een aloud lied herinnert dat jij zo lang geleden kende en dat jou dierbaarder was dan iets...

Aan het lichaam voorbij

Vrede zal zich met jou verenigen, simpelweg omdat jij bereid bent geweest alle beperkingen te laten gaan...

Licht in de droom

Geen licht in de Hemel, of het gaat met jou mee. Geen straal die voor eeuwig in de Geest van God schijnt, of hij schijnt op jou...

Het einde van opoffering

Het teken van Kerstmis is een ster, een licht in de duisternis. Zie het niet buiten jouzelf, maar stralend in de Hemel van binnen...

Kleinheid versus grootheid

Er is een diepe verantwoordelijkheid die jij jezelf bent verschuldigd en één die jij moet leren altijd te onthouden...