Water naar wijn veranderd

Neem je bed op en wandel

Tracht niet het te compliceren. Het zal niet gecompliceerd zijn omdat alles wat ik jou zou kunnen onderwijzen jouw eigen situationele transformatie is. Er is niets, dat als jij het Nieuwe Testament opent, dat niet eerst en vooral Jezus zijn eigen herkenning van hemzelf is die voorviel gedurende zijn doping en, verbazingwekkend genoeg, de volgroeiïng van hemzelf zoals hij zijn eigen aggregatie van geest ontwikkelde tot de herkenning van zijn volledige wederopstanding. Jij bent op dat pad!

Ik begrijp niet hoe iemand zou kunnen komen en zichzelf aan jou zou kunnen presenteren als het antwoord op al jouw problemen, zonder zich bewust te zijn van al jouw problemen. Ik probeer hier buiten alle rotzooi te blijven en jou de simpelheid van zijn onderwijs te tonen in verband met het Nieuwe Testament.

Ik moet jou een laatste instructie geven over hoe heling werkt. Dat is, hoe ik naar jou zal kijken of mijzelf aan jou presenteren en jij zou onmiddelijk in orde zijn. Wij openen heling-centra. Er is geen mogelijkheid dat deze wereld een spiritueel heling-centrum zal herkennen. Het is gewoon niet mogelijk. Het lijkt jou in jouw geest toe dat het kan, maar het is gewoon niet zo. Het dilemma van Jezus in de beoefening van wonderen zal exact en precies hetzelfde dilemma zijn dat jij ervaart in de verwezenlijking van het vermogen van de geest tot helen.

Het is niet aanvaardbaar. Jij kunt erom lachen, er grappen om maken, wat jij ook maar wilt. Maar het is niet aanvaardbaar. Omdat het de ultieme oplossing voor het probleem is. Wanneer jij naar de oplossing zoekt in jouw eigen aggregatie van historische referentie, of oordeel, of zelf-beslotenheid, of wetten van chaos of vergelding (oog om oog), pijn, dood en eenzaamheid, zoek jij onmiskenbaar niet naar een ultieme oplossing. Jij zou die ogenblikkelijk vinden, als er een was. Daar er een is en jij ernaar zoekt en die niet vindt, moet het zijn dat dat wanneer het aan jou wordt voorgelegd, jij die zult ontkennen. Amen! Het zou niet niet zo kunnen zijn, want jij zoekt niet naar iets wat ik jou niet aanbiedt. Het is ongelooflijk! En het vreugdevolle is, voor jullie die dit niet horen, het is extreem eenvoudig en extreem simpel.

Het verhaal van Jezus van Nazareth in zijn geheel, behouden in schrift en beschreven in het Nieuwe Testament, is een uitzonderlijk document. Het is verbazingwekkend, na 2000 jaar met de verschillende vertalingen en de verwoesting en verdraaiïng ervan, hoeveel van het orginele gebeuren bewaard is gebleven. Ergens moet dat iets zijn, dat gedurende die tijd gebeurde, dat de essentieële oorsprong van het gebeuren bewaart, zoals ik die jou hier aanbied. Net zo duidelijk, de observatie ervan is, in effect, de ontkenning ervan. Kun jij dat zien? Dat zou zo moeten zijn. De reden dat wonderen niet geaccepteerd worden, is dat zij niet gerechtvaardigt kunnen worden. Een Cursus In Wonderen is een ongelooflijk document van heling dat in de wereld plaats heeft door de verrezen Jezus Christus. Er zijn hier geen associaties die klaar zijn om een demonstratie van heling te accepteren. Het is belangrijk dat jij herkent dat alles wat enige geest, die heel is, doet is een demonstratie van de werkelijkheid weggeven. Ongelooflijk.

Stel vragen als je wilt. Dit is een klas in aandachtig luisteren, blijkbaar.

Vraag: Is er een verband tussen heling en het verdienen?

Zeker, want als jij voelde dat jij het verdiende, zou jij ogenblikkelijk de Hemel binnenspringen – zonder terug te gaan naar Genesis en de Oorspronkelijke Zonde. Maar onthoud: dat logenstraft jouw recht op rechtvaardiging voor jouw jouw zelf niet, wat is wat kwaadaardigheid is. Het spijt me, maar dat is nu eenmaal hoe het is. Het is niet zo omdat ik zeg dat het zo is: het is zo omdat de aard van jou de rechtvaardiging voor de scheiding is. Hierna wil ik dat jullie werkboek Les 136 proberen – Ik behandel hier het Werkboek van Jezus Christus, als jij wilt luisteren naar Les 136 – ik zal blij zijn het jou voor te lezen. Het is bij verre de meest intense verklaring van jou, jouw eigen heling ontkennend. Voor nu wil ik het bij deze historische referentie houden. Maar dat is intressant want wij weten dat als er een geheel liefdevolle, waarachtige God is, zouden wij in staat moeten zijn geheeld te zijn, maar wij zijn dat niet. Toch, als de ontkenning buiten ons is, hebben wij een noodzakelijke verzameling van varriërende associaties die Gods heling zullen herkennen, liever dan simpelweg toegeven dat wij de ontkenner zijn. Dit is de gehele leer van Jezus Christus van Nazareth. Alles wat hij zegt is dat jij, door jou, te weten kunt komen wie jij bent.

Nu zijn wij terug op het spoor in het Nieuwe Testament. Ik gebruik Johannes. De wonderen van Jezus vinden fundamenteel plaats in een volgorde die door jou, in verband met jouw wonderbaarlijke intentie, herkend kunnen worden. Alles wat ik nu hoef te doen is uitvinden wat ik daarmee bedoel. Er is een vooronderstelling van de vleugels van de duif – de vooronderstelling dat hij gedoopt is en het Licht heeft gezien, en veertig dagen in de woestijn heeft doorgebracht. Dit is waar voor jullie allemaal. Hij heeft een of andere lichamelijke ervaring ondergaan, - Hij zou moeten, of Hij kon het niet onderwijzen, wat het ook is. Hij herkent onmiddelijk dat wat hij de wereld aan gaat bieden niet aanvaardbaar is voor de wereld, net zoals ik in mijn verlichting herken dat het niet aanvaardbaar voor jou zal zijn.

Het is een simpel feit, niet omdat ik het zeg, maar omdat, als het voor jou aanvaardbaar zou zijn, jij het zou horen. Op dat punt zul jij mij aanvallen en vermoorden. Hij is zich heel erg bewust dat dat gaat gebeuren, want jouw aard is niet heel en volmaakt te zijn. Maar dat is de filosofie. De psychologische elementen in dit proces brengen een participatie, of een drama van de bestaande associatie met zich mee waarin wij ons Zelf gezamenlijk vinden want zeker, als wonderen mogelijk zijn, zijn zij nu mogelijk. Ik wil dat jij de eenvoud hiervan ziet. De actie van mijn geest heelt alleen maar. En dat doet het omdat alle actie heling is. Ik doe dit nogmaals voor jou: Alle actie is heling in ruimte/tijd – iets wat gebeurt in tijd, wat actie of ruimte is, wat de samenkomst van associaties in tijd is, zal altijd de voortdurende actie van een remedie naar beslotenheid, een remedie van jouw eigen ziekte – de ziekte van jouw lichamelijke associatie.

Johannes gebruikt een esoterische demonstratie van het fysieke vermogen van een jonge Jezus Christus, om naar zijn eerste wonder bij de bruiloft in Cana te gaan. Ik ga de esoterische versie hiervan niet geven – ik zou kunnen, omdat Johannes, zoals hij in openbaringen doet, een tendens heeft jou te introduceren tot een drama van symbolische mogelijkheid dat door jouw ontwaakte geest verwezenlijkt kan worden. Openbaringen zou daarvan een voorbeeld zijn. Al de gelijkenissen van Jezus zijn een voorbeeld, daar jij dit niet direct kunt horen. Bijvoorbeeld, in de beschrijving van het Koninkrijk van God, waar wij allen naar zoeken, zal het een verhaal vertellen van jouw associatie hier in vergelijking met het Koninkrijk van God. Dit is niet het Koninkrijk van God. Wat anders het ook is, jij bent ogenschijnlijk van het koninkrijk gescheiden. Ik wil voor een moment bij Johannes blijven om jou te tonen hoe dit werkt.

Dus plotseling zegt zijn moeder; "Zij hebben geen wijn". En zij zegt tegen Hem; "Breng het in orde". En Hij zegt; "Mijn ure is nog niet gekomen". Ik ga deze overslaan. Ik zal er ooit eens naar terug keren en het voor jou doen. Hij zegt; "Mijn ure is nog niet gekomen, maar goed". Dus Hij verricht een wonder en verandert water in wijn waarop alle associaties zeggen; "Hoe komt het dat gij den goeden wijn tot nu toe hebt bewaard"? Geen verdere commentaren hierop behalve jou te vertellen dat er zes aardewerken kruiken waren – als jij ervan houdt de chacra's te doen, als jij ervan houdt de kerken te doen, dan kun jij dit horen.

Het is niet werkelijk belangrijk dat jij dit hoort – het is hoe dan ook alleen in Johannes. Dat is de mystieke geest. Dat is een verrichting die een indicatie is dat jouw geest volgroeit naar de zekerheid dat wonderen mogelijk zijn. Nogal letterlijk: alles is mogelijk. Includeert dat water naar wijn veranderen? Natuurlijk! Includeert dat de spirituele referenties in verband met het dopen met H2O, met het dopen door de geest? Natuurlijk! Doe ermee wat jij wilt. Ik ben niet bezorgt over wat jij ermee in jouw geest doet, alleen dat jij het zo simpel als mogelijk houdt in de herkenning van jouw voortdurende deelname erin binnen jouw vermogen. In die zin biedt ik jou een vermogen in het proces van jouw concepten waar jij een reassociatie met God kunt verwezenlijken. Dit is de leer van Jezus. En ik zal het aan jou demonstreren door jouw herkenning van mijzelf als de oplossing.

Het is belangrijk dat jij herkent dat de oplossing jou altijd ter beschikking staat. Anders dan dat te denken is pure nonsens. Duidelijk kom jij hier en jou wordt nu verteld dat ik jou de totaliteit van de oplossing aanbiedt. Dat is niet aanvaardbaar voor deze wereld, en mogelijkerwijze niet voor jou. Maar het feit blijft dat het waar zal zijn. Hoor jij mij? Het feit blijft dat ik ofwel de oplossing ben of ik ben niets. Mijn demonstratie van de oplossing moet door jou worden ontkent of jij zou de oplossing hebben. Dit is het Oude Verbond en het Nieuwe Verbond. Dit is de Bergrede. Dit is al het "oog om oog". Dit is al het "Gij zult liefhebben den Heere Uw God met geheel Uw hart, en geheel Uw ziel, en met geheel Uw verstand, en Uw naaste". Waar is dat oude testament? Het is er niet. Jij schudt je hoofd met mij. Ik wil dat jij de volledigheid ziet van wat ik jou aanbiedt. Het is er letterlijk niet.

Toch deed ik deze morgen de TV aan en luisterde naar een man verklarend van Ezechiel of Leviticus, zijn haatvol vermogen om de leer van Jezus te ontkennen aan mij demonstrerend. Wij moesten dit bijna in het geheim doen. Dien jij in het geheim te helen? Natuurlijk, zo ongelooflijk als het lijkt, want heling zal niet aanvaardbaar zijn. Jij accepteerd het nog steeds niet. Dat kun jij nauwelijks want het zou onmiddelijk jouw eigen heiligheid aan jou openbaren. Wanneer jij geheeld bent, ben jij niet alleen geheeld – jij bent geheeld in de volledige admissie van Christenschap. Alles wat Jezus ooit zei is; "Jij bent de Christus. Zei Hij; "Ik ben de Christus"? Natuurlijk, wat zou Hij anders zeggen? Er is alleen de Christus.

Dit is een gedeeltelijke weergave van een opgenomen lezing gegeven door de openbarende geest van Master Teacher.
Hieronder bevindt zich een weergave van overige vertalingen uit zijn oeuvre:

De weg naar Emmaüs

Wie zou er meer verbaasd kunnen zijn dan Jezus, en jij wanneer je beseft dat het jou overkomen is zoals hij...

De Heilige Geest van alle geesten

Van een geplaagd kot tot een prachtig herenhuis...

De werkelijkheid van fysieke wederopstanding

"Mijn lichaam verdween omdat ik er geen illusies over had..."

De held van de droom

Het wonder van op elk moment jouw eigen identiteit voldoende los te kunnen laten om een volledige herassociatie te vinden...

Wil jij mijn Valentijn zijn?

Wat is liefde in vredesnaam? Het is in ieder geval niet een vorm van uitwisseling... Liefde, liefde is uiteindelijk geven.

Palmzondag metafysica

Het alomvattende vermogen van de verlossing, en het verlies van van enige en elke gevestigde orde...

De roep

Er is iets met een lege kerk. Je vraagt je af of God er is of niet. Zoals deze kerk leeg is...

Pinksteren, de wederopstanding...

Jezus' zijn lichaam transfigureerde en verrees, hoe verwoord je dat hij later in solide vlees aan de apostelen verschijnt?

Kerst-mis

Ik ga voor een moment kerstmis met jou delen. Kerst Mis. Een "missie" van samenkomen om een kerstmis te worden...

Een cursus in wonderen dat het 12 stappen programma is...

Van herstel naar verlichting

De passie van Christus

De Goddelijke beproeving van fysieke verlichting...

Aantekeningen uit het notitieblok

Een weergave van gedachten, later bijeen gebracht onder de titel "Master Teacher's notebook"