Een toren belaagd

De Heilige Geest van alle geesten

Van een geplaagd kot tot een prachtig herenhuis...

Jezus zegt dat hij jou een trooster zal zenden. Dit is de associatie die jij bent en die voor jou, in zijn geheel, in een relatie met beide jouw valsheid en God zal spreken. De Christus gaat met mij waar ik ook ga. Hij is daar altijd bij mij. Hij is een geheel van mij. Andere woorden in gebruik zijn: Hij is een voorspreker, Jezus sprak altijd over zichzelf als een wetgeleerde. Hij zegt; "Ik kan met mijn gehele geest spreken en mijn zekerheid representeren dat jij gelijk aan mij bent. Ik spreek, voor het mensdom, tot de hiërarchieën van het bewustzijn die met de mens zijn geïdentificeerd, maar van hem gescheiden lijken te zijn in de illusie van tijd."

Maar daar er niets buiten jou is, weerhoudt niets jou ervan om wat te zijn? Het koninkrijk der hemelen! Ik weet dat het moeilijk voor jou is om te begrijpen dat jouw lichaam het koninkrijk der hemelen is. Maar als jij een opeengehoopte associatie van ontbindende gedachtenvormen hebt, die zichzelf als maker van iets identificeert, moet die binnen zichzelf heel het het universum bevatten. Wij gaan hier de term 'maken' gebruiken zodat wij de mechanismen van jouw makende geest kunnen nemen en het jou mogelijk maken een herenhuis van werkelijkheid te bouwen.

Dit is het begin van hoofdstuk 14. Jezus zal zeggen: "Wees niet bevreesd, wees vertroost, in het huis mijns Vaders zijn vele woningen." Daar jij gelooft dat God een huis heeft, moet het een heel huis zijn. Waarom zou jij woningen binnen huizen hebben? Omdat de woning van jou de constructie van jou is, in jouw eigen menselijkheid binnen het geheel van jouw thuis in de hemel.

Hier zijn een aantal andere termen die hij gebruikt voor de Heilige Geest; voorspreker, trooster, bemiddelaar, parakleet... Parakleet betekent: een nieuwe roep. Parakleet betekent dat jij een nieuwe roep kunt horen. Er is een roep van jouw totaliteit gaande die jij kunt horen eerder dan dat jij de prins van deze wereld hoort. Jij ben altijd in strijd met jezelf. De oplossing is dat jij altijd met jezelf in strijd bent! Als er niets buiten jou is, waarom zou jij dan bezorgd zijn over een structuur buiten jezelf die jij de duivel zou noemen?

Genoeg dat de duivel een deel van jouw associatie met jezelf is. Waarbinnen jij de beslissing te verwerpen kunt nemen, door de bevrijding van jouw behoefte om überhaupt te construeren! Jouw christus zal jou dan, in jouw eigen constructie, een nieuw systeem van werkelijkheid - gebaseerd op het onmiddelijke vaststellen van jouw creatieve doel - aanbieden. Het is moeilijk om jouw objectieve wereld van opeenvolgende tijd te onderwijzen dat alles wat er is, of ooit zal zijn, in elk enkelvoudig moment plaatsvind.

Oh, er is nog een term: de simultane corrector! Voortreffelijk! De Heilige Geest is een simultane corrector. Wat jij jezelf ook aanbiedt in jouw eigen associatie; Hij corrigeert het – niet door iets van jou weg te nemen, maar door jou binnen jouw eigen Herenhuis meer aan te bieden dan jij bereid bent geweest te aanvaarden. In die zin neem jij een klein zolderkamertje binnen jouw eigen Herenhuis in beslag. Velen van jullie zijn nog steeds in de kelder. Dan werk jij jouw weg naar boven en ben jij in de woonkamer, dan de eetkamer en dan kom jij natuurlijk de slaapkamer binnen en verrijs jij mischien tot dat kleine zolderkamertje waar jij komt om te bidden.

Maar jij vergeet om jouw gehele zelf met je mee te brengen. Kun jij dit horen? Het gehele herenhuis is in jou! Dus jij zult een kelder hebben en een eetkamer, en jij zult een slaapkamer hebben. Paul noemt ze kerken en dan is God een kathedraal. John, in openbaringen, spreekt van de kerken van jouw lichaam die de kamers van jouw herenhuis zijn en hij geeft ze feitelijk namen. Het is belangrijk te onthouden dat de fundamentele leer van Jezus noodzakelijk is voor jouw lichamelijke transformatie. "Gijlieden moet wederom geboren worden."

Dus hebben wij de term simultane corrector voor de Heilige Geest, dat ziet er heel goed uit. Wij kunnen ook pneuma vermelden, wat adem is. Het idee dat de Heilige Geest adem is, is heel aardig; "Blaas op mij, oh adem, van God." Dus de Heilige Geest is niets behalve de adem van leven tussen jouw riekende associaties van jouw eigen behoefte om te sterven binnen de concepten van jouw eigen geest en jouw ideeën omtrent dood die geen leven in zich dragen zodat jij niet de totaliteit van jouw relatie met eeuwig leven kunt beademen.

Dit zijn heel goede voorbeelden van wat Jezus bedoelt wanneer hij spreekt van de onmiddelijke corrector; de Heilige Geest. "Ziet, ik maak alle dingen nieuw." Merk op dat hij nog steeds 'maak' zegt. Feitelijk is het zo dat de eeuwige Vader jou volmaakt schept en werkelijk in het geheel niets met jouw droom van dood van doen heeft. Daar jij gelooft dat jij in een objectieve wereld bent, wordt jou het geheel van de oplossing getoond. Jouw weigering, tot op dit moment, om de leer van Jezus letterlijk te nemen - waar hij declareert: "Het koninkrijk der hemelen is in jou," - waar hij beweert dat er niets buiten jou is - waar hij zegt dat jij de resultaten van jouw eigen gedachten zult krijgen.

Wat een ongelooflijk vastgesteld feit dat; "Wat gij op de aarde binden zult, zal in de hemel gebonden wezen." Niemand in deze wereld is tot nog toe bereid geweest dit te accepteren. Waarom? Zal ik jou vertellen waarom? Omdat dit simpelweg een tijdelijk plaats-ruimte continuum is, waar het onvermijdelijke van het beperkte vermogen van een enkelvoudige geest bevreesd is onteigend.

Deze wereld is niets geweest behalve de reflectie van jouw vastbeslotenheid om jouw eigen woning te construeren. Zullen wij voor een moment de vrijmetselarij gebruiken? Ik toon jou hoe jij een vrijmetselaar kunt zijn. Ben jij thuis in de graden van vrijmetselarij? Jij begon als een leerling. Nu ben jij geheel een vrijmetselaar geworden. De term 'meester' kan nogal letterlijk meesterbouwer betekenen. Ik onderwijs jou het meesterschap, of jouw vermogen om te construeren, vanuit de organisatie van jouw eigen geest; gebruik makend van de cirkel, de tekenhaak, de metingen - een volmaakt koninkrijk van God - een herenhuis van God.

In zekere zin vereist dat enige training en oefening, toch? Dit behoeft enig werk. Misschien dien jij als een leerling binnen te komen. Dat is waarom jij de oefenhandleiding van Een Cursus In Wonderen gebruikt. Jezus zegt dat dit een oefenhandleiding is die jouw geest volledig zal veranderen omtrent alles wat jij dacht dat jij was. En jij zult erin binnen treden en zult leren die nieuwe correspondentie, of het contact met God, te vinden door het oefenen van het opgeven van de strictuur en beslotenheid die jij hebt gefabriceerd om jezelf te beschermen.

Nou, het idee van God-fabrikatie zal een uitdrukking van het geheel van De Heilige Geest zijn. In die zin is de Heilige Geest een god-fabrikatie, daar elk deel van de steen van Gods tempel het geheel zal bevatten. Liever dan in jouw geest een woning van scheiding te construeren die wel moet vallen, letterlijk moet vervallen, waarom? Het is een structuur van een gescheiden vorm-idee en het zal in tijd opgebruikt worden. Jij neemt het geheel van enig idee, of enige steen en laat het het geheel van jouw eigen koninkrijk representeren.

Dat duurt maar een ogenblik: De conditie waarin jij je nu bevindt, door de intercessie van de Heilige Geest, is de volgroeidheid van jouw eigen christen-zijn. Wat velen van jullie letterlijk ervaren, wanneer jij terug stapt in jouw eigen huis - het huis dat rondom jou wordt geconstrueerd, wat de heilige stad in zijn geheel is – is dat jij andere associaties van de nieuwe projectie, of expansie van jouw eigen geest, begint te ontmoeten die corresponderen met jouw relatie met jezelf en zijzelf zoals zij zich nu identificeren in hen christus-zijn. Het is een letterlijke gebeurtenis die hier plaatsheeft. Het is absoluut een andere, nieuwe, opwindende continuïteit van tijdelijke vorm. In plaats van jezelf te verdedigen, aangevallen te worden door beelden van jouw eigen geest, wordt jij verdedigingloos – een expressie van liefde.

Dit is hoofdstuk 14 van het evangelie van Johannes. Alles wat Jezus zal zeggen is, houdt eerst volledig van God: "Gij zult liefhebben den Heere, uw God, met geheel uw hart, en met geheel uw ziel, en met geheel uw verstand." en "Gij zult uw naaste liefhebben als uzelven." Want zo gauw als jij jezelf door God herkent, herken jij jouw naaste. Ergens wil jij dat ik met jou correspondeer en bevestig wat jij denkt dat jij bent. Maar jouw bewustzijnsstrekking is veels te smal. Ik bied jou het licht van de Heilige Geest aan wat in jou een geheel nieuwe zelf identiteit zal onsteken, verrijzend met jouw eigen christus-zijn. Wat een heldere oplossing voor een onmogelijk probleem!

Dit is de gehele leer van Jezus. Hij zal ze voor enkel een moment verlaten. Plotseling is hij zelf door deze hele beproeving heengegaan. Hij weet volmaakt zeker wie en wat hij is. Hij is verrukt in het idee van een verrezen lichaam, waarin hij een heel deel zal worden van elke individueel die hem dat toestaat. De reden waarom dat waar is, is net zoals er maar een complete heelheid is, bestaat er maar een complete scheiding.

Dit is een gedeeltelijke weergave van een opgenomen lezing gegeven door de openbarende geest van Master Teacher.
Hieronder bevindt zich een weergave van overige vertalingen uit zijn oeuvre:

De held van de droom

Het wonder van op elk moment jouw eigen identiteit voldoende los te kunnen laten om een volledige herassociatie te vinden...

Neem je bed op en wandel...

De totaliteit van de oplossing binnen handbereik...

De werkelijkheid van fysieke wederopstanding

"Mijn lichaam verdween omdat ik er geen illusies over had..."

Kerst-mis

Ik ga voor een moment kerstmis met jou delen. Kerst Mis. Een "missie" van samenkomen om een kerstmis te worden...

Palmzondag metafysica

Het alomvattende vermogen van de verlossing, en het verlies van van enige en elke gevestigde orde...

Wil jij mijn Valentijn zijn?

Wat is liefde in vredesnaam? Het is in ieder geval niet een vorm van uitwisseling... Liefde, liefde is uiteindelijk geven.

De roep

Er is iets met een lege kerk. Je vraagt je af of God er is of niet. Zoals deze kerk leeg is...

Pinksteren, de wederopstanding...

Jezus' zijn lichaam transfigureerde en verrees, hoe verwoord je dat hij later in solide vlees aan de apostelen verschijnt?

De weg naar Emmaüs

Wie zou er meer verbaasd kunnen zijn dan Jezus, en wanneer jij beseft dat het jou overkomen is zoals hij...

Een cursus in wonderen dat het 12 stappen programma is...

Van herstel naar verlichting

De passie van Christus

De Goddelijke beproeving van fysieke verlichting...

Aantekeningen uit het notitieblok

Een weergave van gedachten, later bijeen gebracht onder de titel "Master Teacher's notebook"