Buddha met duiven

Hoe is vrede mogelijk in deze wereld?

Dit is een vraag die iedereen dient te stellen. Zeker lijkt vrede onmogelijk hier. Toch, het Woord van God belooft andere dingen die onmogelijk lijken zowel als deze.

Zijn Woord heeft vrede beloofd. Het heeft tevens beloofd dat er geen dood is, dat de wederopstanding moet plaatsvinden, en dat wedergeboorte de mens zijn erfgoed is. De wereld die jij ziet kan de wereld niet zijn die God liefheeft, en toch Zijn Woord verzekert ons dat Hij de wereld liefheeft.

God's Woord heeft beloofd dat vrede hier mogelijk is, en wat Hij belooft kan allerminst onmogelijk zijn. Maar het is waar dat de wereld anders bekeken dient te worden, willen Zijn beloften worden aanvaard. Wat de wereld is, is louter een feit. Jij kunt niet kiezen wat dit behoort te zijn. Maar jij kunt kiezen hoe jij haar wilt zien. Voorwaar, jij moet dit kiezen.

Opnieuw komen wij op de kwestie van oordelen. Vraag jezelf dit keer of jouw oordeel of het Woord van God waarschijnlijker is. Want zij zeggen verschillende dingen over de wereld, en dingen zo tegengesteld dat het zinloos is te trachten ze te verenigen. God biedt de wereld verlossing; jouw oordeel zou haar veroordelen. God zegt, er is geen dood; jouw oordeel ziet louter dood als het onvermijdelijke einde van leven. God's Woord verzekert jou dat Hij de wereld liefheeft; jouw oordeel zegt dat zij niet beminnenswaardig is. Wie heeft gelijk? Want één van jullie heeft het mis. Dat kan niet anders.

De tekst verklaart dat de Heilige Geest het Antwoord is op alle problemen die jij hebt gemaakt. Deze problemen zijn niet echt, maar dat is betekenisloos voor hen die in hen geloven. En iedereen gelooft in wat hij heeft gemaakt, want het werd gemaakt door zijn geloof. In deze vreemde en paradoxale situatie - een zonder betekenis en verstoken van zin, maar waar geen uitweg uit lijkt te zijn - heeft God Zijn Oordeel gezonden om het jouwe te beantwoorden. Zachtjes vervangt Zijn Oordeel het jouwe. En door deze vervanging wordt het onbegrijpelijke begrijpelijk gemaakt. Hoe is vrede mogelijk in deze wereld? In jouw oordeel is het niet mogelijk, en kan nooit mogelijk zijn. Maar in het Oordeel van God, wat hier weerspiegeld wordt is niets dan vrede.

Vrede is onmogelijk voor hen die op oorlog zien. Vrede is onvermijdelijk voor hen die vrede schenken. Hoe eenvoudig dan wordt aan jouw oordeel over de wereld ontsnapt! Het is niet de wereld die maakt dat vrede onmogelijk lijkt. Het is de wereld die jij ziet die onmogelijk is. Toch heeft God's Oordeel over deze vervormde wereld deze verlost en geschikt gemaakt om vrede te verwelkomen. En vrede daalt op haar neer in een vreugdevol antwoorden.

Vrede hoort hier nu, want een Gedachte van God heeft haar intrede gedaan. Wat anders dan een Gedachte van God keert hel tot Hemel, louter door te zijn wat zij is? De aarde buigt neer voor haar genadige Tegenwoordigheid, en het neigt neer in antwoord om haar weer op te richten. Nu is de vraag anders. Het is niet langer, "Kan vrede mogelijk zijn in deze wereld?" maar in plaats daarvan, Is het niet onmogelijk dat vrede hier afwezig is?

Dit is een volledige vertaling van van een directe dictatie van Jezus Christus "Hoe is vrede mogelijk in deze wereld?", later gepubliceert in het handboek voor leraren van een cursus in wonderen.

Palmzondag metafysica

Het alomvattende vermogen van de verlossing, en het verlies van van enige en elke gevestigde orde...

De passie van Christus

De Goddelijke beproeving van fysieke verlichting...

De werkelijkheid van fysieke wederopstanding

"Mijn lichaam verdween omdat ik er geen illusies over had..."

Zijn laatste week

Zijn laatste week, zoals weergegeven in de vier evangeliën...

Alle dingen zijn een weerklank van de Stem van God

Les 151, uit het viifde gedeelte van het werkboek van een cursus in wonderen...

De weg naar Emmaüs

Wie zou er meer verbaasd kunnen zijn dan Jezus, en wanneer jij beseft dat het jou overkomen is zoals hij...

Wat is de Wederopstanding?

Het is het einde van dromen van ellende en het verheugde gewaarzijn van de Heilige Geest Zijn laatste droom...

Ervaring en waarneming

Het is onmogelijk niet te geloven wat jij ziet, maar het is overeenkomstig onmogelijk te zien wat jij niet gelooft...

Pasen

De boodschap van de kruisiging. Zij kan en is verkeerd begrepen...

De wortel van alle kwaad

Jij bent eveneens vrij om je in mijn wederopstanding te verenigen....

Wat is dood?

Dood is het symbool van de angst voor God en Zijn Liefde is uitgewist met dit idee...

Als ik mezelf verdedig ben ik aangevallen

Les 135, uit het vierde gedeelte van het werkboek van een cursus in wonderen...

Verzoening zonder opoffering

De boodschap van de kruisiging is erg simpel en volmaakt duidelijk, onderwijs louter liefde, want dat is wat jij bent...

Het wegnemen van de sluier

Naast jou staat iemand die jou de kelk van Verzoening aanbiedt, want de Heilige Geest is in hem...

Palmpasen

De belofte van de wederopstanding, het vieren van overwinning en het aanvaarden van de waarheid...