Maria bij een leeg graf

Wat is de Wederopstanding?

Heel simpel: de wederopstanding is het overkomen of overwinnen van dood. Het is een herontwaken of een wedergeboorte, een verandering van gedachten omtrent de betekenis van de wereld. Het is de acceptatie van de Heilige Geest Zijn interpretatie omtrent het doel van de wereld; het aanvaarden van de Verzoening voor jezelf. Het is het einde van dromen van ellende en het verheugde gewaarzijn van de Heilige Geest Zijn laatste droom. Het is de herkenning van de geschenken van God.

Het is de droom waarin het lichaam volmaakt functioneert, geen andere functie dan communicatie hebbend. Het is de les waarmee leren eindigt, want het is hiermee volleerd en overtroffen. Het is de uitnodiging aan God om Zijn uiteindelijke stap te zetten. Het is het opgeven van alle andere doelen, alle andere intresses, alle andere wensen en alle andere aangelegenheden. Het is het enkelvoudige verlangen van de Zoon voor de Vader.

De wederopstanding is de ontkenning van dood, de verklaring van leven zijnd. Aldus is het gehele denken van de wereld geheel omgekeerd. Leven wordt nu als verlossing herkend en pijn en ellende van enig soort als hel beschouwd. Liefde wordt niet langer gevreesd, maar vreugdevol verwelkomd. Afgoden zijn verdwenen en de herinnering aan God straalt onbelemmerd over de wereld. Christus' gelaat wordt in ieder levend ding gezien en niets wordt in het duister gehouden, los van het licht van vergeving. Er is geen leed meer op aarde. De vreugde van de Hemel is over haar gekomen.

Hier eindigt het leerplan. Van hier af aan zijn geen richtlijnen meer nodig. Visie is volledig gecorrigeerd en alle vergissingen ongedaan gemaakt. Aanval is betekenisloos en vrede is gekomen. Het doel van het leerplan is verwezenlijkt. Gedachten wenden zich naar de Hemel en weg van de hel. Alle verlangens zijn vervuld, want wat blijft er onbeantwoord of onvolledig? De laatste illusie verspreidt zich over de wereld, alles vergevend en alle aanval vervangend. De gehele ommekeer is volbracht. Niets is over om het Woord van God tegen te spreken. Er is geen tegenovergestelde aan de waarheid. En nu kan de waarheid eindelijk komen. Hoe snel zal zij komen als zij wordt gevraagd in zo'n wereld binnen te komen en haar te omhullen!

Alle levende harten zijn kalm, met een roering van diepe anticipatie, want de tijd van eeuwigdurende dingen is nu nabij. Er is geen dood. De Zoon van God is vrij. En in zijn vrijheid is het einde van angst. Geen verborgen plaatsen blijven nu op aarde om zieke illusies, dromen van angst en miswaarnemingen van het universum te herbergen. Alle dingen worden in licht gezien en in het licht is hun doel getransformeerd en begrepen. En wij, Gods kinderen, verrijzen uit het stof en aanschouwen onze volmaakte zondeloosheid. Het lied van de Hemel weerklinkt rond de wereld, als zij wordt opgeheven en naar de waarheid gebracht.

Nu zijn er geen onderscheidingen meer. Verschillen zijn verdwenen en Liefde kijkt op Zichzelf. Welk zicht is nog nodig? Wat blijft wat visie zou kunnen verwezenlijken? Wij hebben het gelaat van Christus gezien, Zijn zondeloosheid, Zijn Liefde achter alle vormen, voorbij alle doelen. Heilig zijn wij, want Zijn heiligheid heeft ons inderdaad bevrijd! En wij accepteren Zijn heiligheid als de onze; zoals zij is. Zoals God ons heeft geschapen, zo zullen wij voor eeuwig en altijd zijn en wij wensen niets behalve dat Zijn Wil onze eigen is. Illusies van een andere wil zijn verloren, want eenheid van doel is gevonden.

Deze dingen wachten ons allen, maar wij zijn vooralsnog niet voorbereid om ze met vreugde te verwelkomen. Zolang als er enige geest door kwade dromen bezeten blijft, is de gedachte van hel werkelijk. Gods leraren hebben het doel alle geesten van hun die slapen te ontwaken en daar de visie van het gelaat van Christus te zien om de plaats van wat zij dromen in te nemen. De gedachte aan moord is met zegening vervangen. Oordelen is weggelegd en Hem gegeven Wiens functie oordelen is. En in Zijn laatste oordeel is de waarheid over de heilige Zoon van God hersteld. Hij is verlost, want hij heeft Gods Woord gehoord en de betekenis ervan begrepen. Hij is vrij, want hij heeft Gods Stem de waarheid laten verkondigen. En allen die hij voorheen probeerde te kruisigen, zijn met hem wederopgestaan, aan zijn zijde, als hij zich samen met hen voorbereidt om zijn God te ontmoeten.

Dit is een volledige vertaling van van een directe dictatie van Jezus Christus "Wat is de Wederopstanding?", later gepubliceert in het handboek voor leraren van een cursus in wonderen.

Palmzondag metafysica

Het alomvattende vermogen van de verlossing, en het verlies van van enige en elke gevestigde orde...

De passie van Christus

De Goddelijke beproeving van fysieke verlichting...

De werkelijkheid van fysieke wederopstanding

"Mijn lichaam verdween omdat ik er geen illusies over had..."

Zijn laatste week

Zijn laatste week, zoals weergegeven in de vier evangeliƫn...

Alle dingen zijn een weerklank van de Stem van God

Les 151, uit het viifde gedeelte van het werkboek van een cursus in wonderen...

De weg naar EmmaĆ¼s

Wie zou er meer verbaasd kunnen zijn dan Jezus, en wanneer jij beseft dat het jou overkomen is zoals hij...

Pasen

De boodschap van de kruisiging. Zij kan en is verkeerd begrepen...

Ervaring en waarneming

Het is onmogelijk niet te geloven wat jij ziet, maar het is overeenkomstig onmogelijk te zien wat jij niet gelooft...

Hoe is vrede mogelijk in deze wereld?

God's Woord heeft beloofd dat vrede hier mogelijk is...

De wortel van alle kwaad

Jij bent eveneens vrij om je in mijn wederopstanding te verenigen....

Wat is dood?

Dood is het symbool van de angst voor God en Zijn Liefde is uitgewist met dit idee...

Als ik mezelf verdedig ben ik aangevallen

Les 135, uit het vierde gedeelte van het werkboek van een cursus in wonderen...

Verzoening zonder opoffering

De boodschap van de kruisiging is erg simpel en volmaakt duidelijk, onderwijs louter liefde, want dat is wat jij bent...

Het wegnemen van de sluier

Naast jou staat iemand die jou de kelk van Verzoening aanbiedt, want de Heilige Geest is in hem...

Palmpasen

De belofte van de wederopstanding, het vieren van overwinning en het aanvaarden van de waarheid...