Moeder met kinderen

Het alternatief voor angstdromen

Zoals elke goede leraar weet de Heilige Geest meer dan jij nu weet, maar Hij onderwijst alleen om jullie gelijkaardig te maken. Dit is omdat jij reeds foutief had onderwezen en geloofde wat niet waar was. Jij geloofde niet in jouw eigen volmaaktheid. Zou God jou kunnen onderwijzen dat jij een gespleten geest had gemaakt, als Hij jouw geest alleen als heel kent?

Wat God wel weet is dat Zijn communicatiekanalen niet voor Hem openstaan, zodat Hij zijn Zijn vreugde niet kan overdragen en weten dat Zijn kinderen geheel vreugdevol zijn. Dit is een doorgaand proces; niet in tijd, maar in de eeuwigheid. God Zijn naar buiten uitbreiden, doch niet Zijn volledigheid, is geblokkeerd wanneer het Zoonschap niet als één met Hem communiceert. Dus denkt Hij: “Mijn kinderen slapen en moeten wakker worden gemaakt.”

Hoe kun jij kinderen beter en liefdevoller wekken dan met een zachtaardige Stem die hun niet zal beangstigen, maar hun louter zal herinneren dat de nacht voorbij is en het Licht is gekomen? Jij informeert hun niet dat de nachtmerries die hun zozeer bevreesden niet echt waren, want kinderen geloven in magie. Jij verzekert hun louter dat zij nu veilig zijn. Dan oefen jij hun om het verschil tussen slapen en waken te herkennen, zodat zij zullen begrijpen dat zij niet bang voor dromen hoeven te zijn. Dan - wanneer de nare dromen komen - zullen zij zelf het Licht aanroepen om ze te verdrijven.

Een wijze leraar onderwijst door benadering, niet door te vermijden. Hij legt geen nadruk op wat jij dient te vermijden om aan kwaad te ontsnappen, als wel op wat jij behoeft te leren om vreugde te hebben. Dit is zelfs voor de leraren van de wereld waar. Overweeg de verwarring die een kind zou ervaren als hem werd verteld: “Doe dit niet, want het kan jou pijn doen en jou onveilig maken. Maar als jij dat doet zul jij aan kwaad ontsnappen en veilig zijn en dan zul jij niet bang zijn.” Dit alles zou slechts in drie woorden samengevat kunnen worden: “Doe alleen dat.” Die simpele verklaring is volmaakt duidelijk, eenvoudig begrepen en eenvoudig herinnerd.

De Heilige Geest somt nooit vergissingen op, want Hij jaagt kinderen geen angst aan en zij die wijsheid missen zijn kinderen. Maar Hij beantwoord altijd hun roep en Zijn toerekenbaarheid maakt hun zekerder. Kinderen verwarren fantasie en werkelijkheid en zij zijn bang omdat zij het verschil niet weten.

De Heilige Geest maakt geen onderscheid tussen dromen. Hij schijnt ze louter weg. Zijn licht is altijd de roep om te ontwaken, wat jij ook gedroomd mag hebben. Er bevind zich niets blijvends in dromen en de Heilige Geest, Die met het licht van God Zelf schijnt, spreekt alleen voor wat eeuwig zal duren.

Dit is een gedeeltelijke weergave van een directe dictatie van Jezus Christus. De gehele weergave van deze dictatie is later in aangepaste vorm gepubliceerd in deel V van hoofdstuk 6 in de tekst van een cursus in wonderen

De kleine hindernis

Alle leren is een hulp of een hindernis naar de Hemelpoort. Niets ertussenin is mogelijk...

Het wegnemen van de sluier

Naast jou staat iemand die jou de kelk van Verzoening aanbiedt, want de Heilige Geest is in hem...

Ervaring en waarneming

Het is onmogelijk niet te geloven wat jij ziet, maar het is overeenkomstig onmogelijk te zien wat jij niet gelooft...

Verzoening zonder opoffering

De boodschap van de kruisiging is erg simpel en volmaakt duidelijk, onderwijs louter liefde, want dat is wat jij bent...

Liefde zonder conflict

In jouw eigen onderbewustzijn ligt de verklaring van jouw verlossing, God heeft jou alles gegeven...

De wortel van alle kwaad

Jij bent eveneens vrij om je in mijn wederopstanding te verenigen....

De stem voor God

In de bijbel wordt er naar De Heilige Geest verwezen als de Heler, de Trooster en de Gids...

De droom en de werkelijkheid

De Heilige Geest neemt jou teder bij de hand en leid jou zachtjes terug naar de waarheid...

Het probleem en het antwoord

Gezegend ben jij die de waarheid zonder angst aan God zult vragen, want in Zijn antwoord ligt de verlossing van angst...

Vergeving en vrede

Hoe mooi is de wereld wiens doel de vergeving van Gods Zoon is! Zo vrij van angst, zo gevuld met zegening en geluk...

Ik hoef niets te doen

Het lichaam wordt altijd herinnerd of geanticipeerd, maar nooit gewoonweg als hier en nu ervaren...

De visie van Christus

Wanneer de Heilige Geest jou naar Christus heeft geleid, aan het altaar voor Zijn Vader, smelt waarneming kennis binnen...

De resolutie van de droom

De Christus in jou is heel stil. Hij weet waar jij heen gaat en Hij leidt jou daar in zachtmoedigheid en zegening naartoe...

De vergeten melodie

Luister, en zie of jij je een aloud lied herinnert dat jij zo lang geleden kende en dat jou dierbaarder was dan iets...

Aan het lichaam voorbij

Vrede zal zich met jou verenigen, simpelweg omdat jij bereid bent geweest alle beperkingen te laten gaan...

Licht in de droom

Geen licht in de Hemel, of het gaat met jou mee. Geen straal die voor eeuwig in de Geest van God schijnt, of hij schijnt op jou...

Het einde van opoffering

Het teken van Kerstmis is een ster, een licht in de duisternis. Zie het niet buiten jouzelf, maar stralend in de Hemel van binnen...

Kleinheid versus grootheid

Er is een diepe verantwoordelijkheid die jij jezelf bent verschuldigd en één die jij moet leren altijd te onthouden...