Gezicht...

Vergeving en vrede

Hoe bereid ben jij om jouw broeder te vergeven? Hoe zeer verlang jij vrede, in plaats van eindeloze strijd, misère en pijn? Deze vragen zijn hetzelfde, in verschillende vormen. Vergeving is jouw vrede, want hierin ligt het einde van scheiding en de droom van gevaar, vernietiging, zonde, dood, gekte, moord, grief en verlies.

Dit is de opoffering die verlossing vraagt en zij biedt gaarne vrede aan in plaats hiervan. Zweer niet te sterven, jij heilige Zoon van God! Jij gaat een overeenkomst aan die jij niet kunt houden. De Zoon van leven kan niet worden vermoord. Hij is onstervelijk als zijn Vader. Wat hij is kan niet veranderd worden. Hij is het enige in heel het Universum dat Eén moet zijn.

Wat eeuwig lijkt zal allemaal een einde hebben. De sterren zullen verdwijnen en de dag en nacht zullen er niet meer zijn. Alle dingen die komen en gaan, de getijden, de seizoenen en de levens van de mens; alle dingen die mettertijd veranderen, bloeien en vervagen, zullen niet terugkeren. Waar de tijd een einde heeft bepaald is niet waar het Eeuwige is. Gods Zoon kan nooit veranderen door wat de mens van hem heeft gemaakt. Hij zal zijn zoals hij was en zoals hij is, want de tijd heeft zijn bestemming niet bepaald - noch het uur van zijn geboorte en dood vastgesteld. Vergeving zal hem niet veranderen. Maar tijd wacht op vergeving, zodat de dingen van tijd mogen verdwijnen omdat zij geen nut hebben.

Niets overleeft zijn doel. Als het wordt gezien alsof het moet sterven, dan zal het sterven; tenzij het dit doel niet als zijn eigen aanvaard. Verandering is het enige dat hier tot een zegening gemaakt kan worden, waar het doel niet is bepaald, hoe veranderlijk het ook lijkt te zijn. Denk niet dat jij een doel anders dan Gods Doel voor jou kunt bepalen en het als onveranderlijk en eeuwig kunt stellen. Jij kunt jezelf een doel geven dat jij niet hebt. Maar jij kunt niet het Vermogen verwijderen om van gedachten te veranderen en daar een ander doel te zien. Verandering is het geschenk van God dat Hij aan alles gaf wat jij eeuwig zou willen maken, om te verzekeren dat alleen de Hemel nooit zou vergaan.

Jij werd niet geboren om te sterven. Jij kunt niet veranderen, want jouw functie is door God vastgelegd. Alle andere doelen zijn in tijd geplaatst en veranderen, opdat tijd behouden mag worden, behalve één. Vergeving doelt niet op het aanhouden van tijd, maar op het einde ervan, wanneer het geen nut meer heeft. Wanneer zijn doel is beëindigt, verdwijnt tijd. En waar tijd eens zijn zo lijkende slinger had, is nu de Functie die God voor Zijn Zoon heeft gevestigd naar volledig gewaarzijn teruggebracht. Tijd kan geen einde maken aan haar vervulling, noch haar onveranderlijkheid. Er is geen dood, want de levenden delen de Functie die hun Schepper hen heeft gegeven. De functie van leven kan niet te sterven zijn. Het moet de uitbreiding van leven zijn, opdat het voor eeuwig en eeuwig Eén zal zijn - zonder einde.

Deze wereld zal jouw handen binden, jouw voeten stroppen en jouw lichaam vermoorden, alleen als jij denkt dat zij werd gemaakt om Gods Zoon te kruisigen. Want alhoewel het een droom van dood was, jij hoeft het dit niet voor jou te laten representeren. Laat dit veranderd worden en niets in de wereld of het moet eveneens veranderen. Want er is niets hier, of het is slechts gedefinieerd als waar jij het voor ziet. Hoe mooi is de wereld wiens doel de vergeving van Gods Zoon is! Zo vrij van angst - zo gevuld met zegening en geluk! En wat is het een vreugdevol gebeuren om een tijdje in zo'n gelukkige plaats te verblijven! Noch kan het in zo'n wereld vergeten worden dat het maar een poosje is, voordat tijdloosheid stilletjes de plaats van tijd komt innemen.

Dit is een gedeeltelijke weergave van een directe dictatie van Jezus Christus. De gehele weergave van deze dictatie is later in aangepaste vorm gepubliceerd in deel VI van hoofdstuk 29 in de tekst van een cursus in wonderen

De kleine hindernis

Alle leren is een hulp of een hindernis naar de Hemelpoort. Niets ertussenin is mogelijk...

Het wegnemen van de sluier

Naast jou staat iemand die jou de kelk van Verzoening aanbiedt, want de Heilige Geest is in hem...

Ervaring en waarneming

Het is onmogelijk niet te geloven wat jij ziet, maar het is overeenkomstig onmogelijk te zien wat jij niet gelooft...

Verzoening zonder opoffering

De boodschap van de kruisiging is erg simpel en volmaakt duidelijk, onderwijs louter liefde, want dat is wat jij bent...

Liefde zonder conflict

In jouw eigen onderbewustzijn ligt de verklaring van jouw verlossing, God heeft jou alles gegeven...

De wortel van alle kwaad

Jij bent eveneens vrij om je in mijn wederopstanding te verenigen....

De stem voor God

In de bijbel wordt er naar De Heilige Geest verwezen als de Heler, de Trooster en de Gids...

Het alternatief voor angstdromen

Hoe kun jij kinderen beter en liefdevoller wekken dan met een zachtaardige Stem die hun niet zal beangstigen...

Het probleem en het antwoord

Gezegend ben jij die de waarheid zonder angst aan God zult vragen, want in Zijn antwoord ligt de verlossing van angst...

De droom en de werkelijkheid

De Heilige Geest neemt jou teder bij de hand en leid jou zachtjes terug naar de waarheid...

Ik hoef niets te doen

Het lichaam wordt altijd herinnerd of geanticipeerd, maar nooit gewoonweg als hier en nu ervaren...

De visie van Christus

Wanneer de Heilige Geest jou naar Christus heeft geleid, aan het altaar voor Zijn Vader, smelt waarneming kennis binnen...

De resolutie van de droom

De Christus in jou is heel stil. Hij weet waar jij heen gaat en Hij leidt jou daar in zachtmoedigheid en zegening naartoe...

De vergeten melodie

Luister, en zie of jij je een aloud lied herinnert dat jij zo lang geleden kende en dat jou dierbaarder was dan iets...

Aan het lichaam voorbij

Vrede zal zich met jou verenigen, simpelweg omdat jij bereid bent geweest alle beperkingen te laten gaan...

Het heilige moment en communicatie

Vergeving huist in communicatie, zo zeker als verdoeming in schuld huist...

Het einde van opoffering

Het teken van Kerstmis is een ster, een licht in de duisternis. Zie het niet buiten jouzelf, maar stralend in de Hemel van binnen...

Kleinheid versus grootheid

Er is een diepe verantwoordelijkheid die jij jezelf bent verschuldigd en één die jij moet leren altijd te onthouden...