Abstract blauw

Ik hoef niets te doen

Jij hebt nog steeds teveel vertrouwen in het lichaam als een bron van kracht. Wat voor plannen maak jij die niet op de een of andere manier het comfort, de beveiliging, of de pleziertjes ervan betrekken? Dit maakt het een einde en niet een middel in jouw interpretatie, en dit betekent altijd dat jij zonde nog steeds aantrekkelijk vindt.

Niemand aanvaard de verzoening voor zichzelf terwijl hij zonde nog steeds als zijn doel accepteert. Jij bent aldus nog niet jouw enige verantwoordelijkheid aangegaan. De verzoening wordt niet verwelkomd door degenen die pijn en destructie prefereren.

Jij hebt veel voortuitgang geboekt en probeert werkelijk om nog meer voortgang te boeken, maar er is iets wat jij nog nooit hebt gedaan; voor geen enkel moment ben jij het lichaam volkomen vergeten. Het is op momenten uit jouw zicht verdwenen, maar het is vooralsnog niet volledig verdwenen.

Jou wordt niet gevraagd om dit voor meer dan een moment te laten gebeuren, maar het is in dit moment dat het wonder van de verzoening plaatsvindt. Naderhand zul jij het lichaam weer zien, maar nooit precies hetzelfde. En elk moment dat jij zonder bewustzijn ervan doorbrengt zal jou, wanneer jij terugkeert, een andere waarneming ervan geven.

Er is geen moment waarop het lichaam hoe dan ook bestaat. Het wordt altijd herinnerd of geanticipeerd, maar nooit gewoonweg nu ervaren. Alleen het verleden en de toekomst ervan doen het echt lijken. De tijd beheerst het in zijn geheel, want zonde is nooit in het huidige moment. In elk gegeven moment zou de aantrekkingskracht van schuld als pijn - en niets anders - worden ervaren en vermeden worden. Het heeft geen aantrekkingskracht in het heden. De gehele aantrekkingskracht ervan is ingebeeld en daarom dient er vanuit het verleden of in de toekomst aan gedacht te worden.

Het is onmogelijk om het heilige ogenblik zonder voorbehoud te accepteren, tenzij jij voor slechts een ogenblik bereid bent om geen verleden of toekomst waar te nemen. Jij kunt je er niet op voorbereiden zonder het in de toekomst te plaatsen. Bevrijding wordt jou gegeven op het moment dat jij het verlangt. Velen hebben een levensduur in voorbereiding gespendeerd en hebben inderdaad hun momenten van succes geboekt. Deze cursus doet geen poging om meer te onderwijzen dan zij in tijd hebben geleerd, maar zij doelt wel op tijdbesparing.

Jij probeert een heel lange weg naar het doel dat jij hebt geaccepteerd te volgen. Het is extreem moeilijk om de verzoening te bereiken door tegen zonde te vechten. Een enorme inspanning wordt verkwist aan de poging om heilig te maken wat gehaat en veracht wordt. Noch is een levensduur van contemplatie en lange perioden van meditatie gericht op detachement van het lichaam nodig. Al zulke pogingen zullen uiteindelijk slagen vanwege hun doel. Maar de middelen zijn langdradig en heel tijdrovend, want zij kijken allen naar de toekomst voor bevrijding van een staat van huidige onwaardigheid en ontoereikendheid.

Jouw pad zal anders zijn: niet in het doel, maar in de middelen. Een heilige relatie is een middel om tijd te besparen. Eén moment samen doorgebracht hersteld het Universum aan jullie beiden. Jij bent voorbereid. Nu behoef jij je slechts te herinneren dat jij niets hoeft te doen. Het zou nu veel rendabeler zijn om je hierop te concentreren, dan om te overwegen wat jij zou moeten doen.

Wanneer vrede uiteindelijk naar degenen komt die met verleiding worstelen en vechten tegen het toegeven aan zonde, wanneer het licht uiteindelijk de geest binnenkomt die aan contemplatie werd gegeven, of wanneer het doel eindelijk door iemand wordt bereikt, komt het altijd met één gelukkig besef: 'Ik hoef niets te doen'. Hier is de ultieme bevrijding die iedereen op een dag, op zijn eigen manier en op zijn eigen tijd, zal vinden. Wij hebben deze tijd niet nodig. Tijd wordt jou bespaard, omdat jullie samen zijn. Dit is het speciale middel dat deze cursus gebruikt om jou tijd te besparen.

Jij maakt geen gebruik van de cursus wanneer jij erop staat om de middelen te gebruiken die anderen goed van pas zijn gekomen en geen acht slaat op wat voor jou werd gemaakt. Bespaar tijd voor mij met alleen deze voorbereiding, en oefen door niets anders te doen. 'Ik hoef niets te doen' is een verklaring van trouw; een waarachtig onverdeelde loyaliteit. Geloof het voor slechts één ogenblik, en jij zult meer bereiken dan wat aan een eeuw van contemplatie, of een strijd tegen verleiding werd gegeven.

Iets te doen brengt het lichaam met zich mee. En wanneer jij herkend dat jij niets hoeft te doen, heb jij de waarde van het lichaam uit jouw geest weggenomen. Hier is een snelle en open deur waardoor jij aan eeuwen van inspanning voorbij glipt en aan tijd ontsnapt. Dit is de manier waarop zonde op dit moment alle aantrekkingskracht verliest. Want hier wordt de tijd ontkend en zijn het verleden en de toekomst verdwenen. Wie niets hoeft te doen heeft geen behoefte aan tijd. Niets te doen is te rusten en binnenin jou een plek vrij te maken waar de activiteit van het lichaam ophoudt met aandacht op te eisen. Naar deze plek komt de Heilige Geest, en verblijft daar.

Hij blijft wanneer jij het vergeet en de activiteiten van het lichaam terugkeren om jouw bewustzijn in beslag te nemen. Maar deze plek van rust, waar jij naar kunt terugkeren, zal er altijd zijn. En jij zult je meer bewust zijn van het kalme oog van de storm, dan van al zijn razende activiteit. Dit stille centrum, waar jij niets doet, zal bij jou blijven en jou de rust geven temidden van elke drukke onderneming waarnaar jij wordt uitgezonden. Want vanuit dit centrum zal jou gewezen worden hoe het lichaam zondeloos te gebruiken. Het is dit centrum, vanwaar het lichaam afwezig is, dat het zo in jou bewustzijn ervan zal houden.

Dit is een gedeeltelijke weergave van een directe dictatie van Jezus Christus, origineel gedicteerd als deel V van hoofdstuk 22 en later in aangepaste vorm gepubliceerd als onderdeel van hoofdstuk 18 van Een Cursus In Wonderen.

De kleine hindernis

Alle leren is een hulp of een hindernis naar de Hemelpoort. Niets ertussenin is mogelijk...

Het wegnemen van de sluier

Naast jou staat iemand die jou de kelk van Verzoening aanbiedt, want de Heilige Geest is in hem...

Ervaring en waarneming

Het is onmogelijk niet te geloven wat jij ziet, maar het is overeenkomstig onmogelijk te zien wat jij niet gelooft...

Verzoening zonder opoffering

De boodschap van de kruisiging is erg simpel en volmaakt duidelijk, onderwijs louter liefde, want dat is wat jij bent...

Liefde zonder conflict

In jouw eigen onderbewustzijn ligt de verklaring van jouw verlossing, God heeft jou alles gegeven...

De wortel van alle kwaad

Jij bent eveneens vrij om je in mijn wederopstanding te verenigen....

De stem voor God

In de bijbel wordt er naar De Heilige Geest verwezen als de Heler, de Trooster en de Gids...

Het alternatief voor angstdromen

Hoe kun jij kinderen beter en liefdevoller wekken dan met een zachtaardige Stem die hun niet zal beangstigen...

Het probleem en het antwoord

Gezegend ben jij die de waarheid zonder angst aan God zult vragen, want in Zijn antwoord ligt de verlossing van angst...

Vergeving en vrede

Hoe mooi is de wereld wiens doel de vergeving van Gods Zoon is! Zo vrij van angst, zo gevuld met zegening en geluk...

De droom en de werkelijkheid

De Heilige Geest neemt jou teder bij de hand en leid jou zachtjes terug naar de waarheid...

De visie van Christus

Wanneer de Heilige Geest jou naar Christus heeft geleid, aan het altaar voor Zijn Vader, smelt waarneming kennis binnen...

De resolutie van de droom

De Christus in jou is heel stil. Hij weet waar jij heen gaat en Hij leidt jou daar in zachtmoedigheid en zegening naartoe...

De vergeten melodie

Luister, en zie of jij je een aloud lied herinnert dat jij zo lang geleden kende en dat jou dierbaarder was dan iets...

Aan het lichaam voorbij

Vrede zal zich met jou verenigen, simpelweg omdat jij bereid bent geweest alle beperkingen te laten gaan...

Licht in de droom

Geen licht in de Hemel, of het gaat met jou mee. Geen straal die voor eeuwig in de Geest van God schijnt, of hij schijnt op jou...

Het einde van opoffering

Het teken van Kerstmis is een ster, een licht in de duisternis. Zie het niet buiten jouzelf, maar stralend in de Hemel van binnen...

Kleinheid versus grootheid

Er is een diepe verantwoordelijkheid die jij jezelf bent verschuldigd en één die jij moet leren altijd te onthouden...