zee en viskom

Kleinheid versus grootheid

Wees niet tevreden met kleinheid. Maar wees zeker dat jij begrijpt wat kleinheid is, en waarom jij er nooit tevreden mee kunt zijn. Kleinheid is de aanbieding die jij jezelf gaf.

Jij bood dit aan in plaats van grootheid en hebt dit geaccepteerd. Alles in deze wereld is klein, want het is een wereld gemaakt uit kleinheid, in de vreemde overtuiging dat kleinheid jou kan bevredigen. Wanneer jij naar iets in de wereld streeft in de overtuiging dat het jou vrede zal brengen, kleineer jij jezelf en verblind jij jezelf voor glorie.

Kleinheid en glorie zijn de keuzes open voor jouw streven en waakzaamheid. Jij zult altijd één ten koste van de ander kiezen. Maar wat jij je niet realiseert, elke keer dat jij kiest, is dat jouw keuze jouw evaluatie van jouzelf is. Kies kleinheid en jij zult geen vrede hebben, want jij zult jezelf als haar onwaardig hebben beoordeeld. En wat jij ook als een surrogaat aanbiedt, is een veel te pover geschenk om jou te bevredigen. Het is essentieel dat jij het feit accepteert - en verheugd accepteert - dat er geen vorm van kleinheid is die jou ooit tevreden kan stellen. Jij bent vrij om zoveel te proberen als jij wenst, maar alles wat jij dan doet is jouw thuiskomst uitstellen. Want jij zult alleen in grootheid tevreden zijn, wat jouw thuis is.

Er is een diepe verantwoordelijkheid die jij jezelf bent verschuldigd en één die jij moet leren altijd te onthouden. De les zal in het begin moeilijk lijken, maar jij zult die leren liefhebben wanneer jij inziet dat zij waar is en een hulde aan jouw vermogen vormt. Jij die kleinheid hebt gezocht en gevonden, onthoud dit: Iedere beslissing die jij neemt stamt af van wat jij denkt dat jij bent en representeert de waarde die jij jezelf aanmeet. Geloof dat het kleine jou kan bevredigen en, door jezelf te beperken zul jij niet tevreden zijn. Want jouw functie is niet klein en het is alleen door jouw functie die te vinden en te vervullen dat jij aan kleinheid kunt ontsnappen.

Er bestaat geen twijfel over wat jouw functie is, want de Heilige Geest weet wat zij is. Er bestaat geen twijfel over haar grootheid, want zij bereikt jou door Hem vanuit Grootheid. Jij hoeft er niet naar te streven, want jij hebt haar. Al jouw streven moet tegen kleinheid gericht zijn, want het vereist waakzaamheid om jouw grootheid in deze wereld te beschermen. Om jouw grootheid in volmaakt bewustzijn te houden, in een wereld van kleinheid, is een taak die de kleinen niet op zich kunnen nemen. Toch het wordt van jou gevraagd, in hulde aan jouw grootheid en niet jouw kleinheid. Noch wordt het van jou alleen gevraagd.

Het vermogen van God zal elke moeite ondersteunen die jij ten bate van de grootheid van Zijn geliefde Zoon doet. Zoek naar het kleine en jij ontkent jezelf Zijn vermogen. God is niet bereid dat Zijn Zoon met minder dan alles tevreden is. Want Hij is niet tevreden zonder Zijn Zoon en Zijn Zoon kan niet tevreden zijn met minder dan wat zijn Vader hem heeft gegeven. Wij hebben jou al eens eerder gevraagd, "Wil jij gijzelaar van het ego zijn of gastheer voor God"? Laat deze vraag jou worden gesteld door de Heilige Geest in jou, elke keer dat jij een beslissing neemt. Want elke beslissing die jij neemt beantwoordt dit, en nodigt overeenkomstig vreugde of verdriet uit.

Toen God Zichzelf in jouw schepping aan jou gaf, heeft Hij jou voor eeuwig als Zijn gastheer gevestigd. Hij heeft jou niet verlaten en jij hebt Hem niet verlaten. Al jouw pogingen om Zijn grootheid te ontkennen en Zijn Zoon gijzelaar van het ego te maken, kunnen niet klein maken wie God met Zich heeft verbonden. Elke beslissing die jij neemt wordt voor de Hemel of voor de hel gemaakt en zal jou bewustzijn brengen van waar jij voor hebt gekozen. De Heilige Geest kan jouw grootheid, schoon van alle kleinheid, duidelijk en in volmaakte veiligheid in jouw geest houden, onaangeraakt door elk klein geschenk dat de wereld van kleinheid jou zou willen aanbieden. Maar hiervoor kun jij je niet tegen Hem scharen in wat Hij voor jou wil.

Besluit voor God door Hem. Want kleinheid en het geloof dat jij voldaan kunt zijn met kleinheid, zijn beslissingen die jij over jezelf hebt gemaakt. Het vermogen en de glorie die, van God, in jou liggen zijn voor allen die, net als jij, zichzelf als klein zien en zichzelf hebben misleid in te geloven dat kleinheid door hun kan worden opgeblazen tot een gevoel van grootheid dat hen kan bevredigen. Geef noch aanvaard kleinheid. Alle eer komt de gastheer van God toe. Jouw kleinheid misleidt jou, maar jouw grootheid is van Hem Die in jou verblijft en in Wie jij verblijft. Beroer dan, niemand met kleinheid in de Naam van Christus eeuwige Gastheer aan Zijn Vader.

Verenig je in dit jaargetijde, wat de geboorte van heiligheid in deze wereld viert, met mij die voor heiligheid voor jou heeft gekozen. Het is onze gezamenlijke taak het bewustzijn van grootheid te herstellen in de gastheer die God voor Zichzelf heeft bestemd. Het is voorbij al jouw kleinheid het geschenk van God te geven, maar niet voorbij jou. Want God wil Zichzelf door jou geven. Hij reikt vanuit jou naar iedereen en aan iedereen voorbij naar de scheppingen van Zijn Zoon, maar zonder jou te verlaten. Ver voorbij jouw kleine wereld, maar nog steeds in jou, strekt Hij Zich voor eeuwig uit. Toch brengt Hij al Zijn uitbreidingen naar jou, als Zijn gastheer.

Is het een opoffering om kleinheid achter te laten, en niet vergeefs rond te dwalen? Het is geen opoffering om tot glorie te ontwaken. Maar het is een opoffering om iets, minder dan glorie, te accepteren. Leer dat jij de Vredeprins, geboren in jou ter ere van Hem Wiens gastheer jij bent, waardig moet zijn. Jij weet niet wat liefde betekent, omdat jij hebt getracht haar met kleine geschenken te verwerven, haar aldus te weinig waarde verlenend om haar grootheid te begrijpen. Liefde is niet klein en liefde verblijft in jou, want jij bent gastheer aan Hem. In het bijzijn van de grootheid die in jou leeft glippen jouw arme zelfwaardering en alle kleine aanbiedingen die jij hebt gegeven, weg naar niets.

Heilig kind van God, wanneer zul jij leren dat alleen heiligheid jou kan bevredigen en jou vrede kan geven? Onthoud dat jij niet voor jezelf alleen leert, net zomin als ik dat deed. Het is omdat ik voor jou heb geleerd, dat jij van mij kunt leren. Ik zou jou louter willen leren wat het jouwe is, zodat wij, samen, de armzalige kleinheid kunnen vervangen die de gastheer van God aan schuld en zwakte bindt met het blije bewustzijn van de glorie die in hem is. Mijn geboorte in jou is jouw ontwaken tot grootsheid. Verwelkom mij niet in een kribbe, maar aan het altaar aan heiligheid, waar heiligheid in volmaakte vrede verblijft.

Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld, omdat het in jou is. En jij bent van jouw Vader. Laat ons verenigen in jou eren, die voor eeuwig voorbij kleinheid moet blijven. Besluit met mij, die heeft besloten met jou te verblijven. Ik wil zoals mijn Vader wil, wetend dat Zijn Wil constant is, en voor eeuwig in vrede met Zichzelf. Jij zult met niets behalve Zijn Wil tevreden zijn. Aanvaard niets minder, herinnerend dat alles wat ik heb geleerd het jouwe is. Wat mijn Vader liefheeft, heb ik lief zoals Hij en ik kan het net zo min aanvaarden als wat het niet is, als Hij dat kan. En net zo min kun jij.

Wanneer jij hebt geleerd te accepteren wat jij bent, zul jij geen geschenken meer maken om jezelf aan te bieden, want jij zult weten dat jij volledig bent, met geen enkele behoefte, en niet in staat om iets voor jezelf aan te nemen. Maar jij zult van harte geven, ontvangen hebbend. De gastheer van God hoeft niet te zoeken om iets te vinden. Als jij geheel bereid bent om Verlossing aan het plan van God over te laten en ongenegen bent zelf een greep naar vrede te doen, zal Verlossing jou worden gegeven. Maar denk niet dat jij jouw plan in plaats van het Zijne kunt stellen. Verenig je liever met mij in het Zijne, opdat wij al diegenen die gebonden wilden zijn mogen bevrijden, samen verkondigend dat de Zoon van God gastheer aan Hem is.

Aldus zullen wij niemand laten vergeten wat jij wilt herinneren. En aldus zul jij het herinneren. Roep in iedereen alleen de herinnering van God op en van de Hemel die in hem is. Want waar jij jouw broeder helpt te zijn, daar zul jij denken dat jij bent. Hoor niet zijn roep voor hel en kleinheid, maar alleen zijn roep om de Hemel en grootte. Vergeet niet dat zijn roep de jouwe is, en antwoord hem met mij. Gods vermogen is voor eeuwig aan de zijde van Zijn gastheer, want zij beschermt alleen de vrede waarin Hij verblijft. Leg geen kleinheid voor Zijn heilig altaar wat boven de sterren verrijst en zelfs tot aan de Hemel reikt, vanwege wat haar is gegeven.

Dit is een gedeeltelijke weergave van een directe dictatie van Jezus Christus. De gehele weergave van deze dictatie is later in aangepaste vorm gepubliceerd in deel III van hoofdstuk 15 in de tekst van een cursus in wonderen

De kleine hindernis

Alle leren is een hulp of een hindernis naar de Hemelpoort. Niets ertussenin is mogelijk...

Het wegnemen van de sluier

Naast jou staat iemand die jou de kelk van Verzoening aanbiedt, want de Heilige Geest is in hem...

Ervaring en waarneming

Het is onmogelijk niet te geloven wat jij ziet, maar het is overeenkomstig onmogelijk te zien wat jij niet gelooft...

Verzoening zonder opoffering

De boodschap van de kruisiging is erg simpel en volmaakt duidelijk, onderwijs louter liefde, want dat is wat jij bent...

Liefde zonder conflict

In jouw eigen onderbewustzijn ligt de verklaring van jouw verlossing, God heeft jou alles gegeven...

De wortel van alle kwaad

Jij bent eveneens vrij om je in mijn wederopstanding te verenigen....

De stem voor God

In de bijbel wordt er naar De Heilige Geest verwezen als de Heler, de Trooster en de Gids...

Het alternatief voor angstdromen

Hoe kun jij kinderen beter en liefdevoller wekken dan met een zachtaardige Stem die hun niet zal beangstigen...

Het probleem en het antwoord

Gezegend ben jij die de waarheid zonder angst aan God zult vragen, want in Zijn antwoord ligt de verlossing van angst...

Vergeving en vrede

Hoe mooi is de wereld wiens doel de vergeving van Gods Zoon is! Zo vrij van angst, zo gevuld met zegening en geluk...

Ik hoef niets te doen

Het lichaam wordt altijd herinnerd of geanticipeerd, maar nooit gewoonweg als hier en nu ervaren...

De visie van Christus

Wanneer de Heilige Geest jou naar Christus heeft geleid, aan het altaar voor Zijn Vader, smelt waarneming kennis binnen...

De resolutie van de droom

De Christus in jou is heel stil. Hij weet waar jij heen gaat en Hij leidt jou daar in zachtmoedigheid en zegening naartoe...

De vergeten melodie

Luister, en zie of jij je een aloud lied herinnert dat jij zo lang geleden kende en dat jou dierbaarder was dan iets...

Aan het lichaam voorbij

Vrede zal zich met jou verenigen, simpelweg omdat jij bereid bent geweest alle beperkingen te laten gaan...

Licht in de droom

Geen licht in de Hemel, of het gaat met jou mee. Geen straal die voor eeuwig in de Geest van God schijnt, of hij schijnt op jou...

Het einde van opoffering

Het teken van Kerstmis is een ster, een licht in de duisternis. Zie het niet buiten jouzelf, maar stralend in de Hemel van binnen...

De droom en de werkelijkheid

De Heilige Geest neemt jou teder bij de hand en leid jou zachtjes terug naar de waarheid...