Maan

Het probleem en het antwoord

De Bijbel verteld jou om “gelijk de kinderkens” te worden. Kleine kinderen herkennen dat zij niet begrijpen wat zij waarnemen en dus vragen zij wat het betekent. Maak niet de vergissing van geloven dat jij weet wat jij waarneemt, want de betekenis ervan is voor jou verloren.

Maar de Heilige Geest heeft de betekenis ervan voor jou bewaard en als jij het Hem voor jou laat interpreteren, zal Hij herstellen wat jij hebt weggegooid. Zolang als jij denkt dat jij de betekenis ervan kent, zul jij geen behoefte zien om het aan hem te vragen. Toch ken jij de betekenis van wat jij ook waarneemt niet. Niet ééngedachte die jij hebt is geheel waar.

Dit te herkennen is jouw stevige begin. Jij bent niet misleid; jij hebt in het geheel geen leiding aanvaard. Instructie in waarneming is jouw grote behoefte, want jij begrijpt niets. Herken dat, maar accepteer het niet, want begrijpen is jouw erfenis. Waarnemingen worden geleerd en jij bent niet zonder Leraar. Maar jouw bereidheid om van Hem te leren is afhankelijk van jouw bereidheid om vraagtekens te zetten bij alles wat jij jezelf hebt geleerd, want jij die verkeerd hebt geleerd zou niet jouw eigen leraar moeten zijn.

Niemand kan de waarheid achterhouden, behalve voor zichzelf. Toch zal God het antwoord wat Hij jou gaf niet wegdoen. Vraag dan om wat het jouwe is, maar dat jij niet hebt gemaakt en verdedig jezelf niet tegen de waarheid. Jij hebt het probleem gemaakt wat God heeft beantwoord. Stel jezelf daarom één eenvoudige vraag: “Wil ik het probleem, of wil ik het antwoord?” Besluit voor het antwoord en jij zult het hebben, want jij zult het zien zoals het is en het is reeds het jouwe.

Jij hebt het antwoord gehoord, maar jij hebt de vraag verkeerd begrepen. Jij hebt geloofd dat de Heilige Geest om leiding te vragen, hetzelfde is als om deprivatie te vragen. Kleine kinderen van God, jullie begrijpen jullie Vader niet. Jij gelooft in een wereld die neemt, want jij gelooft dat jij kunt verwerven door te nemen. Maar door die waarneming heb jij het zicht op de werkelijke wereld verloren. Jij bent bang voor de wereld zoals jij die ziet, maar de werkelijke wereld is nog steeds de jouwe door erom te vragen. Ontken haar niet aan jezelf, want zij kan jou alleen maar bevrijden. Niets van God zal zijn Zoon tot slaaf maken, die Hij vrij heeft geschapen en wiens vrijheid is beschermd door Zijn Wezen.

Gezegend ben jij die de waarheid zonder angst aan God zult vragen, want alleen zo kun jij leren dat in Zijn antwoord de verlossing van angst ligt. Prachtig Kind van God, jij vraagt alleen maar om wat ik jou heb beloofd. Geloof jij dat ik jou zou misleiden? Het Koninkrijk der Hemelen is in jou. Geloof dat de waarheid in mij is, want ik weet dat zij in jou is. Gods Zonen hebben niets dat zij niet delen. Vraag enige Zoon van God om de waarheid en jij hebt het aan mij gevraagd. Niet één van ons of hij heeft de waarheid in zich, om te geven aan eenieder die het van hem vraagt.

Vraag om het even wat van Gods Zoon en Zijn Vader zal jou antwoorden, want Christus is niet misleid in Zijn Vader en Zijn Vader is niet misleid in Hem. Bezie niemand behalve door Zijn leiding, want Hij zal jou van alle veroordeling verlossen. Accepteer Zijn helende vermogen en gebruik het voor allen die Hij jou stuurt, want Hij wil de Zoon van God helen in wie Hij niet is misleid.

Kinderen nemen schrikaanjagende spoken, monsters en draken waar en zij zijn met schrik vervuld. Maar als zij iemand die zij vertrouwen om de werkelijke betekenis van wat zij waarnemen vragen en bereid zijn om hun interpretaties te laten gaan ten gunste van de werkelijkheid, dan gaat hun angst er ook vandoor. Wanneer een kind wordt geholpen om zijn spook naar een gordijn te vertalen, zijn monster naar een schaduw en zijn draak naar een droom, is hij niet langer bang en lacht blijmoedig om zijn eigen angst. Jullie, mijn kinderen, zijn bang voor jullie broeders, jullie Vader en voor jezelf. Maar jij bent louter in hen misleid.

Vraag wat zij zijn van de Onderwijzer van de Werkelijkheid en hoor Zijn antwoord en ook jij zult lachen om jouw angsten en ze met vrede vervangen. Want angst ligt niet in de werkelijkheid, maar in de geesten van kinderen die het niet begrijpen. Het is alleen hun gebrek aan begrip die hun beangstigt en wanneer zij leren waarachtig waar te nemen zijn zij niet bang. En vanwege dit zullen zij opnieuw om de waarheid vragen wanneer zij bang zijn. Het is niet de werkelijkheid van jouw broeders, jouw Vader, of jezelf die jou beangstigt. Jij weet niet wie zij zijn en dus neem jij hun waar als spoken, monsters en draken.

Vraag hun werkelijkheid van de Ene Die het weet en Hij zal jou vertellen wie zij zijn. Want jij begrijpt hun niet en omdat jij bent misleid in wat jij ziet, heb jij de werkelijkheid nodig om jouw angsten te ontbinden. Zou jij jouw angsten niet voor de waarheid omruilen, als de ruil de jouwe is door te vragen? Want als God niet in jou is misleid, dan kun jij alleen door jezelf misleid zijn. Maar jij kunt de waarheid omtrent jezelf van de Heilige Geest leren, Die jou zal leren dat, als een deel van God, misleiding in jou onmogelijk moet zijn. Wanneer jij jezelf zonder misleiding waarneemt, zul jij de werkelijke wereld accepteren in plaats van de valse die jij hebt gemaakt. En dan zal jouw Vader Zich naar jou neerbuigen en de laatste stap voor jou nemen, door jou tot Zichzelf op te heffen.

Dit is een gedeeltelijke weergave van een directe dictatie van Jezus Christus. De gehele weergave van deze dictatie is later in aangepaste vorm gepubliceerd in deel VIII van hoofdstuk 11 in de tekst van een cursus in wonderen

De kleine hindernis

Alle leren is een hulp of een hindernis naar de Hemelpoort. Niets ertussenin is mogelijk...

Het wegnemen van de sluier

Naast jou staat iemand die jou de kelk van Verzoening aanbiedt, want de Heilige Geest is in hem...

Ervaring en waarneming

Het is onmogelijk niet te geloven wat jij ziet, maar het is overeenkomstig onmogelijk te zien wat jij niet gelooft...

Verzoening zonder opoffering

De boodschap van de kruisiging is erg simpel en volmaakt duidelijk, onderwijs louter liefde, want dat is wat jij bent...

Liefde zonder conflict

In jouw eigen onderbewustzijn ligt de verklaring van jouw verlossing, God heeft jou alles gegeven...

De wortel van alle kwaad

Jij bent eveneens vrij om je in mijn wederopstanding te verenigen....

De stem voor God

In de bijbel wordt er naar De Heilige Geest verwezen als de Heler, de Trooster en de Gids...

Het alternatief voor angstdromen

Hoe kun jij kinderen beter en liefdevoller wekken dan met een zachtaardige Stem die hun niet zal beangstigen...

De vergeten melodie

Luister, en zie of jij je een aloud lied herinnert dat jij zo lang geleden kende en dat jou dierbaarder was dan iets...

Vergeving en vrede

Hoe mooi is de wereld wiens doel de vergeving van Gods Zoon is! Zo vrij van angst, zo gevuld met zegening en geluk...

Ik hoef niets te doen

Het lichaam wordt altijd herinnerd of geanticipeerd, maar nooit gewoonweg als hier en nu ervaren...

De visie van Christus

Wanneer de Heilige Geest jou naar Christus heeft geleid, aan het altaar voor Zijn Vader, smelt waarneming kennis binnen...

De resolutie van de droom

De Christus in jou is heel stil. Hij weet waar jij heen gaat en Hij leidt jou daar in zachtmoedigheid en zegening naartoe...

De droom en de werkelijkheid

De Heilige Geest neemt jou teder bij de hand en leid jou zachtjes terug naar de waarheid...

Aan het lichaam voorbij

Vrede zal zich met jou verenigen, simpelweg omdat jij bereid bent geweest alle beperkingen te laten gaan...

Licht in de droom

Geen licht in de Hemel, of het gaat met jou mee. Geen straal die voor eeuwig in de Geest van God schijnt, of hij schijnt op jou...

Het einde van opoffering

Het teken van Kerstmis is een ster, een licht in de duisternis. Zie het niet buiten jouzelf, maar stralend in de Hemel van binnen...

Kleinheid versus grootheid

Er is een diepe verantwoordelijkheid die jij jezelf bent verschuldigd en één die jij moet leren altijd te onthouden...