Magi

Het einde van opoffering

Vrees niet het hele idee van opoffering als uitsluitend van jouw makelij te herkennen. En zoek geen veiligheid door te trachten jezelf te beschermen tegen waar het niet is.

Jouw broeders en jouw Vader zijn zeer beangstigend voor jou geworden en jij zou met hen willen onderhandelen voor een paar speciale relaties, waarin jij meent enkele restjes veiligheid te zien.

Tracht niet langer jouw gedachten en de Gedachte die jou is gegeven gescheiden te houden. Wanneer zij samen worden gebracht en waargenomen waar zij zijn, is de keuze tussen hen niets meer dan een zacht ontwaken en zo eenvoudig als jouw ogen voor het daglicht openen, wanneer jij geen behoefte meer hebt aan slaap.

Het teken van Kerstmis is een ster, een licht in de duisternis. Zie het niet buiten jouzelf, maar stralend in de Hemel vanbinnen en accepteer het als het teken dat de tijd van Christus is gekomen. Hij komt niets eisend. Geen opoffering van enig soort, van wie dan ook, wordt door Hem gevraagd. In Zijn Tegenwoordigheid verliest het hele idee van opoffering alle betekenis. Want Hij is Gastheer van God. En jij behoeft slechts Hem binnen te nodigen Die er reeds is, door te herkennen dat Zijn Gastheer Eén is.

En geen gedachte, vreemd aan Zijn Eénzijn, kan daar met Hem verblijven. Liefde moet totaal zijn om Hem te verwelkomen, want de Aanwezigheid van heiligheid schept de heiligheid die Haar omringt. Geen angst kan de Gastheer, Die in de tijd van Christus God wiegt, beroeren want de Gastheer is even heilig als de Volmaakte Onschuld die Hij beschermt en Wiens vermogen Hem beschermt.

Geef deze Kerst alles aan de Heilige Geest wat jou pijn zou doen. Laat jezelf totaal geheeld zijn, dat jij je met Hem in heling mag verenigen. En laat ons samen onze bevrijding vieren, door iedereen gelijk met ons te bevrijden. Laat niets achter want bevrijding is totaal. En wanneer jij die met mij hebt geaccepteerd, zul jij die met mij geven. Alle pijn, opoffering en kleinheid zal verdwijnen in onze relatie, welke zo onschuldig is als onze relatie met onze Vader en even vermogend. Pijn zal naar ons toe worden gebracht en in onze aanwezigheid verdwijnen. En zonder pijn kan er geen opoffering zijn. En zonder opoffering moet er liefde zijn.

Jij die gelooft dat opoffering liefde is, moet leren dat opoffering scheiding van liefde is. Want opoffering brengt schuld, zo zeker als liefde vrede brengt. Schuld is de conditie van opoffering, zoals vrede de conditie voor het bewustzijn van jouw relatie met God is. Want door schuld sluit jij jouw Vader en jouw broeders van jouzelf uit. En door vrede, zul jij hen terug vragen en beseffen dat zij zijn waar jouw uitnodiging hen verzoekt te zijn. Wat jij van jezelf hebt buitengesloten lijkt beangstigend want jij begiftigt het met angst en tracht het te verstoten, alhoewel het deel van jou was. Wie kan een deel van zichzelf als weerzinwekkend zien en met zichzelf in vrede leven? En wie kan trachten het waargenomen conflict van Hemel en hel in hem op te lossen door de Hemel te verstoten en haar de eigenschappen van hel te geven zonder zichzelf als incompleet en eenzaam te ervaren?

Zolang als jij het lichaam als jouw werkelijkheid waarneemt, zolang zul jij jezelf als eenzaam en misdeeld zien. En zolang zul jij jezelf tevens als slachtoffer van opoffering zien, gerechtigd in het opofferen van anderen. Want wie zou de Hemel en zijn Schepper kunnen verwerpen, zonder een gevoel van opoffering en verlies? En wie kan opoffering en verlies lijden zonder te pogen zichzelf te herstellen? Toch hoe zou jij dit zelf kunnen verwezenlijken, als de basis van jouw pogingen het geloof in de werkelijkheid van die misdeeldheid is? Want misdeeldheid kweekt aanval, het geloof zijnde dat aanval gerechtvaardigd is. En zolang jij de misdeeldheid aan wilt houden, wordt aanval verlossing en wordt opoffering liefde.

Zo komt het dat, in al jouw zoeken naar liefde, jij naar opofferingen zoekt en die vindt. Maar liefde vind jij niet. Want het is onmogelijk te ontkennen wat liefde is en haar desondanks te herkennen. De betekenis van liefde ligt in wat jij buiten jezelf hebt geworpen en los van jou heeft zij in het geheel geen betekenis. Het is wat jij liever houdt, dat geen betekenis heeft. Terwijl alles wat jij weg wilt houden al de betekenis van het universum bevat en het universum in zijn betekenis bijeenhoudt. Want tenzij het universum in jou is verenigd, zou het los van God zijn en zonder Hem te zijn is zonder betekenis te zijn.

In het heilig moment wordt de conditie voor liefde ontmoet, want geesten zijn verbonden zonder het lichaam's tussenkomst en daar waar communicatie is, is vrede. De Vredeprins werd geboren om de condities voor liefde opnieuw te vestigen door te onderwijzen dat communicatie ononderbroken blijft zelfs als het lichaam is vernietigd, mits jij het lichaam niet als een noodzakelijk middel voor communicatie ziet. En als jij deze les begrijpt zul jij beseffen dat, het lichaam opofferen is niets opofferen. En communicatie, wat van de geest moet zijn, kan niet worden opgeofferd. Waar dan, is opoffering?

De les waartoe ik werd geboren om die te onderwijzen en nog steeds aan al mijn broeders wil onderwijzen, is dat opoffering nergens is en liefde overal. Want communicatie omvat alles en in de vrede die zij hersteld, komt liefde van zichzelf. Laat geen wanhoop de vreugde van Kerstmis verduisteren, want de tijd van Christus is los van vreugde betekenisloos. Laten wij ons verenigen in het gezamenlijk vieren van vrede door van niemand een opoffering te eisen, want aldus zul jij mij de liefde aanbieden die ik jou aanbied. Wat kan verheugender zijn dan in te zien dat het ons aan niets ontbreekt? Aldus is de boodschap van de tijd van Christus, welke ik jou geef zodat jij die kunt geven en aan de Vader terug kunt geven die hem aan mij heeft gegeven.

Want in de tijd van Christus is de communicatie met Hem hersteld en Hij verenigd Zich met ons in de viering van Zijn Zoon's Schepping. God biedt dank aan de heilige gastheer die Hem zal ontvangen en Hem binnenlaat en laat verblijven waar Hij wil zijn. En door jouw welkom heet Hij jou in Zichzelf welkom. Want wat zich in jou bevindt die Hem verwelkomt wordt Hem teruggegeven. En wij vieren slechts Zijn Heelheid wanneer wij Hem in onszelf verwelkomen. Zij die de Vader ontvangen zijn één met Hem, gastheer zijnd voor Hem Die hun heeft geschapen. En door Hem toe te staan binnen te treden, komt de herinnering van de Vader met Hem binnen en met Hem herinneren zij zich de enige relatie die zij ooit hebben gehad en ooit willen hebben.

Dit is de tijd waarin een nieuw jaar uit de tijd van Christus zal worden geboren. Ik heb volmaakt vertrouwen in jou, alles te doen dat jij wilde vervullen. Niets zal ontbreken en jij zult volledig ma-ken en niet vernietigen. Zeg en begrijp dit:

Ik geef jou aan de Heilige Geest, als deel van mijzelf. Ik weet dat jij verlost zult worden, tenzij ik jou wil gebruiken om mezelf te beperken. In de naam van mijn vrijheid wil ik jouw verlossing. Want ik herken dat wij gezamenlijk verlost zullen worden.

Zo zal het jaar in vreugde en vrijheid beginnen. Er is veel te doen en wij zijn lang opgehouden. Accepteer het heilig moment als dit jaar wordt geboren, en neem jouw plaats in, die zo lang on-vervuld is gebleven, in het Grote Ontwaken. Maak dit jaar anders door het allemaal hetzelfde te maken. En laat al jouw relaties heilig voor jou worden gemaakt. Dit is onze wil. Amen.

Dit is een gedeeltelijke weergave van een directe dictatie van Jezus Christus. De gehele weergave van deze dictatie is later in aangepaste vorm gepubliceerd in deel X van hoofdstuk 15 in de tekst van een cursus in wonderen

De kleine hindernis

Alle leren is een hulp of een hindernis naar de Hemelpoort. Niets ertussenin is mogelijk...

Het wegnemen van de sluier

Naast jou staat iemand die jou de kelk van Verzoening aanbiedt, want de Heilige Geest is in hem...

Ervaring en waarneming

Het is onmogelijk niet te geloven wat jij ziet, maar het is overeenkomstig onmogelijk te zien wat jij niet gelooft...

Verzoening zonder opoffering

De boodschap van de kruisiging is erg simpel en volmaakt duidelijk, onderwijs louter liefde, want dat is wat jij bent...

Liefde zonder conflict

In jouw eigen onderbewustzijn ligt de verklaring van jouw verlossing, God heeft jou alles gegeven...

De wortel van alle kwaad

Jij bent eveneens vrij om je in mijn wederopstanding te verenigen....

De stem voor God

In de bijbel wordt er naar De Heilige Geest verwezen als de Heler, de Trooster en de Gids...

Het alternatief voor angstdromen

Hoe kun jij kinderen beter en liefdevoller wekken dan met een zachtaardige Stem die hun niet zal beangstigen...

De vergeten melodie

Luister, en zie of jij je een aloud lied herinnert dat jij zo lang geleden kende en dat jou dierbaarder was dan iets...

Vergeving en vrede

Hoe mooi is de wereld wiens doel de vergeving van Gods Zoon is! Zo vrij van angst, zo gevuld met zegening en geluk...

Ik hoef niets te doen

Het lichaam wordt altijd herinnerd of geanticipeerd, maar nooit gewoonweg als hier en nu ervaren...

De visie van Christus

Wanneer de Heilige Geest jou naar Christus heeft geleid, aan het altaar voor Zijn Vader, smelt waarneming kennis binnen...

De resolutie van de droom

De Christus in jou is heel stil. Hij weet waar jij heen gaat en Hij leidt jou daar in zachtmoedigheid en zegening naartoe...

Het probleem en het antwoord

Gezegend ben jij die de waarheid zonder angst aan God zult vragen, want in Zijn antwoord ligt de verlossing van angst...

Aan het lichaam voorbij

Vrede zal zich met jou verenigen, simpelweg omdat jij bereid bent geweest alle beperkingen te laten gaan...

Licht in de droom

Geen licht in de Hemel, of het gaat met jou mee. Geen straal die voor eeuwig in de Geest van God schijnt, of hij schijnt op jou...

De droom en de werkelijkheid

De Heilige Geest neemt jou teder bij de hand en leid jou zachtjes terug naar de waarheid...

Kleinheid versus grootheid

Er is een diepe verantwoordelijkheid die jij jezelf bent verschuldigd en één die jij moet leren altijd te onthouden...